En historie fra andre verdenskrig lærer oss hva det betyr at Jesus er vår stedfortreder

En historie fra andre verdenskrig lærer oss hva det betyr at Jesus er vår stedfortreder

Du har kanskje hørt at Jesus er vår stedfortreder, men det er vanskelig å ta det inn over seg.

Tema

Temaet på iTro i juni er «Sted».

Jesus er ikke som alle andre. Det gjør at vi ofte bruker noen ord og uttrykk om ham, som vi ikke sier så mye ellers. Et eksempel på det er ordet «stedfortreder».

Om du hører meg bruke det i en setning, kan jeg garantere deg at Jesus også er rett rundt hjørnet.

Det er ikke særlig lett å skjønne hva det betyr. En annen måte å si det samme på, er at Jesus døde «i mitt sted» eller at han «tok min plass».

Nå skjønner vi kanskje litt mer, men det er fortsatt ikke enkelt.

For Jesus døde jo for lenge siden, på en plass langt unna meg, og har aldri vært i hjemkommunen min. Med den store avstanden i både tid og sted, kan det at Jesus døde i mitt sted bli ganske abstrakt. Hva hadde det med meg å gjøre?

En historie fra andre verdenskrig kan hjelpe oss et stykke på veien.

Kjærlighet midt i ondskapen

Den 29. juli 1941 manglet plutselig en av fangene som satt i Auschwitz. Soldatene trodde vedkommende hadde rømt, og bestemte seg derfor for å straffe dem som hørte til samme brakke.

Ti mann skulle velges ut til å sulte i hjel.

Franciszek Gajowniczek var en av dem. Da innså han at han aldri kom til å se kona og barna sine igjen. Han skrek ut sin desperasjon.

Ut av rekkene trer den katolske presten Maximilian Kolbe. Han går til kommandanten og sier at han vil ta plassen til Gajowniczek. Det tillot kommandanten.

Kolbe døde noen uker senere.

Gajowniczek var i konsentrasjonsleir fram til krigens slutt. Han døde i 1995, 93 år gammel.

Død blir til liv

Fordi Kolbe ofret seg selv, fikk Gajowniczek leve. Jeg kan ikke engang forestille meg hva slags opplevelse det må ha vært for ham – å se en annen mann gå i døden for seg. Slik er det også for oss, selv om det kanskje ikke føles like dramatisk.

Fordi Jesus ofret seg selv, kan vi leve.

Gajowniczek fikk over 40 år i gave. Det Jesus gir oss er mye mer enn det.

Slik er Gud, vår Gud for evig. Han skal føre oss ut over døden. (Salme 48,15)

Det er ikke lenger noe som hindrer oss i å ha fellesskap med den rettferdige Gud. Jesus har selv sørget for det med sine egne hender, utstrakt på et kors.

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. (Jesaja 53,5)

Kjærlighetens apostel

Disippelen Johannes var til stede på Golgata. Han så Jesus henge på det midterste korset. Senere skriver han:

Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. (1. Johannes 3,16a)

For ham var det nært – han så det med egne øyne. Men det er akkurat like sant og gjelder akkurat like mye for oss.

Auschwitz Album

Tema

Temaet på iTro i juni er «Sted».