Det handler om å være trygg

Det handler om å være trygg

Å ha det trygt og komfortabelt er noe som er viktig for mange i dagens samfunn. Men er det et slik liv Gud har kalt oss til?

Tema

Tema for iTro i november er «Trygg».

Det handler om å være trygg, sies det i en reklame som går på tv.

Nøyaktig hva som menes med «det», sier ikke reklamen noe om. Men det er klart at det har noe med livet å gjøre. Poenget er at det er viktig for et menneske å være trygg.

Trygghet overalt

Men dette er ikke noe som bare kommer til uttrykk i tv-reklamer – Vi ser det rundt oss hele tiden. Folk forsikrer seg i hytt og pine, sparer til pensjon svært tidlig, og mange løper til legen med en gang de kjenner at alt ikke er helt som det skal være.

Vi vil gjerne beskytte oss mot alt som kjennes utrygt og ukomfortabelt. Så i stedet for å la oss påvirke av all smerte og utrygghet som finnes rundt oss, forsøker vi å distrahere oss selv fra det. Og vi lykkes langt på vei.

Kalt til et annet liv

Nå er ikke mitt poeng å gjøre narr av pensjonssparing, og hvert falll ikke over det å gå til legen. Det er veldig viktig. Men jeg prøver å vise at det å ha det trygt og komfortabelt er viktig for mange i dagens samfunn. Men er det et slik liv Gud har kalt oss til?

I Bibelen står det mange historier om ulike troshelter. Historiene er svært forskjellige, men det er to ting som svært ofte går igjen:

  1. Personene i historien er sjeldent trygge.
  2. Alle disse trosheltene ble kalt av Gud til å gå inn i det usikre og utrygge.

Disse punktene viser oss at Gud ikke nødvendigvis ønsker at de menneskene han kaller skal ha det komfortabelt. Og dette bekreftes av flere andre bibeltekster.

Medlidenhet og selvfornektelse

Paulus skriver at vi skal bære byrdene for hverandre, og at om et lem lider så lider alle de andre med. Vi skal med andre ord ha medlidenhet med hverandre. Dette gjør det vanskelig å bare sitte her i trygge, lille Norge og slå av lyden hver gang vi hører om noe forferdelig som har skjedd et sted på vår klode.

Og Jesus selv sier at hvis vi vil bli hans etterfølgere, så må vi hver dag fornekte oss selv og ta vårt kors opp. Det er lett å tenke at korset bare er et fint symbol, men det er tross alt et torturinstrument som Jesus gav sitt liv på. Hans  formaning oppfordrer ikke akkurat til en behagelig og bedagelig livsstil.

Det handler faktisk ikke om å være trygg. Det handler om å leve et liv etter Jesu ord og vilje – uansett hvor utrygt og ukomfortabelt det måtte kjennes.

Tema

Tema for iTro i november er «Trygg».