– Det er ikke en menneskerett å få barn, men en gave som Gud betror oss

– Det er ikke en menneskerett å få barn, men en gave som Gud betror oss

Gud sa: «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden!»

Tema

Tema på iTro i november er «Bærekraftig liv».

Geir Edvin Frøen (41) er gift, har tre barn og bor på Stange. Han leder, sammen med sin kone, Familiefokus, som er familiearbeidet til Ungdom i Oppdrag.

«Det funka! Jeg klarte det!» Jeg kjente på en utrolig lettelse.

Kona hadde vist meg graviditetstesten hun akkurat hadde tatt denne kalde marsmorgenen for en del år siden. Den viste to små blå streker.

Jeg hadde alltid hatt en drøm om å bli far, men jeg fryktet at jeg ikke skulle ha det som skulle til.

Når jeg reflekterer tilbake, lurer jeg på om mye handlet om min usikkerhet om jeg var «mann nok» til å gjøre kona gravid.

Men skal det å få barn først og fremst dekke behov som jeg har, eller er det en større hensikt?

Det å få barn handlet på en måte om å realisere seg selv. Eller om å dekke egne behov for å få noen som er mitt, eller få noe som skulle gjøre meg lykkelig.

Men skal det å få barn først og fremst dekke behov som jeg har, eller er det en større hensikt?

Drøm om familie

Mange av oss bærer på en drøm om familie og å få barn.

For mange skjer dette helt naturlig og for noen raskere enn planlagt. For andre er det noe sårt og vanskelig.

I dagens samfunn er det også flere som tar til ordet for at det å få barn er noe de absolutt ikke ønsker eller bør med tanke på miljøet.

Men hvorfor bør vi som kristne få barn?

Fyll jorden!

I skapelsesberetningen kan vi lese om hvordan Gud skaper mann og kvinne, innstifter ekteskapet og gir oss et oppdrag.

Han sa: «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden!» (1 Mos 1,26-28)

Guds tanke er at det seksuelle samlivet skal være fruktbart, både som noe godt som vi kan nyte, men også for å få barn. Mange barn.

Slik skulle jorden bli fylt og vi skulle råde over den. Gud, skaperen av alt liv, inviterer oss mennesker til å være med å skape nytt liv.

Barn er en gave

Det var spesielt i tiden etter at vårt barn nummer tre kom til verden at vi kjente på en viss følelse av å være overveldet. Vi var to som nå skulle ta seg av tre.

Vi kunne lett kjenne på fortvilelsen av å ikke strekke helt til.

Gud gir oss gode gaver og han ønsker å velsigne oss med barn.

Da var det godt å minne seg om hva salmisten Salomo skriver:«Barn er en gave fra Herren». (Salme 127,3)

Gud gir oss gode gaver og han ønsker å velsigne oss med barn. Derfor mener jeg at det ikke er en menneskerett å få barn, men en gave som Gud betror oss.

Skapt i Guds bilde

Bibelen forteller også at vi er skapt i Guds bilde. (1 Mos 1,26-27)

Jeg tror det handler om at vi som mann og kvinne, og som familie, skal vise eller være et bilde på hvem Gud er til den verden vi lever i.

Slik vi er mot hverandre som ektefeller, og mot våre barn, kan vi være et lys i den verden vi lever i.

Dette gjelder også de som ikke selv har egne barn. Moder Theresa er et godt eksempel på det. Hun viste hvem Gud er, gjennom å dele sin kjærlighet med de som lider og er utstøtt.

Legge ned livet for andre

Det å få barn forandrer mye i livet. Plutselig er det noen andre som er i fokus.

Når jeg leser om Jesus og hans kall til oss om å følge ham, utfordrer han oss til å legge ned vårt liv for andre. (1 Joh 3,16)

I møte med min egoisme, der alt skal handle om meg, er det å få barn en hjelp til å etterfølge Jesu befaling.

Jeg er enig med Statsminister Erna Solberg, som har sagt at vi bør få flere barn, men ikke fordi vi trenger flere mennesker for å opprettholde velferdsordningene.

Jeg tror vi skal få barn først og fremst fordi det er Guds hensikt. Og så er det jo utrolig gøy å lage dem da.

Natasha Dosa

Tema

Tema på iTro i november er «Bærekraftig liv».

Geir Edvin Frøen (41) er gift, har tre barn og bor på Stange. Han leder, sammen med sin kone, Familiefokus, som er familiearbeidet til Ungdom i Oppdrag.