Alle kan ære Gud gjennom sitt arbeid

Alle kan ære Gud gjennom sitt arbeid

Det er ikke bare profesjonelle kristne som ærer Gud på jobben.

Tema

Tema på iTro i juni er «Ære».

Det er lett å tenke at de som jobber i kirken er de som virkelig ærer Gud, og som har tatt troa si skikkelig på alvor. Så enkelt er det ikke.

Det er fantastisk at noen av oss tar på seg oppgaven med å drive kirke og misjon, for dette er grunnleggende deler av det troen vår bør føre til. Men om alle troende hadde jobbet i kristen sammenheng, hvordan hadde da resten av samfunnet vårt sett ut?

Hvis ingen av politikerne våre var troende – hvem skulle da talt vår sak? Hvis ingen lærere er kristne, vil barn kun bli opplært av mennesker som i noen temaer er helt uenige med oss. Det samme kunne blitt sagt om mange av yrkene som finnes.

Hvordan, ikke hva

Jeg har hørt det blitt beskrevet slik:

«Gud er ikke opptatt av hva du gjør, men hvordan du gjør det.»

Tanken er at man i alt arbeid, så lenge det ikke direkte strider med kristen livsførsel, er med på ære Gud – om man gjør en god og redelig jobb.

Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. (Kolosserne 3,23)

Når vi innser det, kan vi slippe tanken om at han som studerer teologi og har en gave for forkynnelse, automatisk ærer Gud mer enn deg og meg, med våre «vanlige» jobber.

Det er jo fort gjort å gjøre arbeidet til en vanesak, og noe man bare må komme seg gjennom, for å tjene til livets opphold. Men fra et kristent ståsted er arbeid noe godt, og som Gud ga oss fra skapelsen av, før fallet.

Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» (1. Mosebok 1,28)

Positiv innstilling

Dermed bør ikke holdningen vår til jobb være negativ, men positiv! Nå skjønner jeg godt at det ikke alltid er like fristende å dra på jobb, for eksempel hvis alle vennene dine gjør noe sammen, eller hvis det er strålende vær, og du må jobbe inne. Og hvis man ikke trives på arbeidsplassen, er det selvfølgelig en utfordring å møte kollegaer og nye oppgaver på positivt vis.

Poenget her er at arbeid i utgangspunktet ikke er noe vi skal se på som et nødvendig onde.

Alt vi bidrar med

Prinsippet gjelder naturligvis ikke bare med lønnet arbeid, men i alt vi bidrar med i våre liv. En forelder som bruker masse tid på barna, og dermed ikke får like mye tid til å bidra i kirken; blir Gud æret mindre av den grunn? Å oppdra barna og opplære dem i den kristne tro er selvsagt noe som er til behag for Gud.

Med alt dette sagt, så vil jeg oppfordre deg til dette: Ta med deg Jesus på arbeidsplassen og i arbeidet, ikke la det være to isolerte verdener.

Lightstock

Tema

Tema på iTro i juni er «Ære».