6 ting vi lærer om bønn fra «Vår Far»

6 ting vi lærer om bønn fra «Vår Far»

Verdens meste kjente bønn er verdt å gjøre til vår egen. Og et fint sted å starte hvis vi ikke vet hvordan vi skal be.

Tema

Tema på iTro i mai er «Bønn».

Da Jesus ga oss bønnen som har blitt kjent som «Vår Far» eller «Fader vår», innledet han med å si: «Slik skal dere da be».

Dette er altså det viktigste Jesus vil lære oss om hvordan vi ber, og det er flere grunner til at det er verdt å gjøre denne bønnen til vår egen.

«Vår Far»

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.

For riket er ditt
og makten og æren i evighet.

Amen.

1. Synes du det er vanskelig å be? Prøv «Vår Far»!

Denne bønnen oppsummerer egentlig alt det Jesus vet at vi trenger. Det er en helhetlig bønn vi kan bruke. 

Midt i «Vår Far» kommer det tre korte bønner som handler om våre behov:

 • Gi oss i dag vårt daglige brød
 • Tilgi oss vår skyld, som vi tilgi våre skyldnere
 • La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde

Med «daglig brød» kan vi tenke både på mat, men også alle de andre tingene vi trenger i hverdagen.

De to andre punktene handler om våre åndelige behov og vår relasjon til Gud og andre.

Dette er kanskje ikke det vi kommer på å be om selv, men noe Jesus vet er like viktig som de andre behovene våre.

Når vi ber, legger vi alt dette i Guds hender, og inviterer samtidig Gud inn i alle sider av livet vårt.

2. Fokuserer ikke bare på meg selv

Når jeg ber, blir jeg ofte nokså selvsentrert. Det handler mye om meg og mine behov.

Men verden handler om mer enn meg, og det minner «Vår Far» meg på. Den hjelper meg å løfte fokuset bort fra meg selv. Bønnen begynner med et fokus på Gud, når vi ber om at:

 • Hans navn må helliges
 • Hans rike må komme
 • Hans vilje må skje

Når vi ber slik, ærer vi vår himmelske Far, slik som han fortjener. 

Samtidig vil disse tingene være det beste som kan skje både for oss og for alle andre. Når vi tror på en Gud som er god, så vil det være godt for oss om hans vilje skjer i verden i større grad. Det er en bønn som får stor betydning for langt flere enn bare oss selv.

3. Begynner og avslutter med Gud

Har du tenkt på at bønnen «Vår Far» både starter og avslutter med å fokusere på Gud?

Våre behov (daglig brød, tilgivelse, og hjelp i fristelse) som kommer midt i bønnen, rammes inn av Guds farskjærlighet og hans omsorg, storhet og makt. 

Dette er de beste rammene for bønn, og også for å leve våre liv. Omgitt av Gud, 

4. Gud er vår Far, som vil oss godt

Det er mange måter vi kan beskrive Gud på.

 • «Skaper»
 • «Allmektige Gud»
 • «Frelser»
 • «Konge»
 • og mye annet…

Men når Jesus lærer oss å be, sier han at vi kan kalle Gud for vår «Far». På samme måte som han selv kaller ham sin Far.

Jeg tror Jesus vet at vi kan ha lett for å glemme hvem vi ber til, og hvordan Gud er. Vi kan komme til ham som hans barn, i tillit til at han vil oss godt, akkurat som en god far skal gjøre.

5. En mønsterbønn

«Vår Far» kan gjerne bes som den er, men vi kan også bruke den som en slags mønsterbønn, der vi kan fylle inn tingene vi kommer på rundt de ulike delene.

Da blir «Vår Far» en bønn som rommer alle våre bønner – og hjelper oss også å be for de tingene vi ikke kommer på å be om i en travel hverdag.

6. Gir oss et evighetsperspektiv

«Vår Far» avslutter med et evighetsperspektiv.

«For riket er ditt
og makten og æren i evighet»

Vi lever i en verden der vi bare ser deler av Guds ære og makt, der vi ber om at det må skje. Men vi skal vi én dag få se det fullt ut. 

Men når vi ber – og slipper ham inn i livene våre – så får vi allerede nå en forsmak på det som en gang skal komme.

Og selv om mye av det vi ber om vil dø ut med denne verden, så vil noen ting bli med oss videre inn i den neste. Da vil det vi har bedt om være fullendt, mens lovprisningen av vår gode Far, og livet vårt sammen med ham, vil fortsette inn i evigheten!

PhotoGranary / Lightstock

Tema

Tema på iTro i mai er «Bønn».