Feil forventninger til kristenlivet kan føre til at man mister troen på Gud

Feil forventninger til kristenlivet kan føre til at man mister troen på Gud

Har vi feil forventninger til hva et kristenliv handler om?

Tema

Tema på iTro i desember er «Forventning».

Ofte har jeg forventet at et kristenliv skal være lettere enn et liv uten Gud. For universets Skaper burde da kunne løse problemene mine?

En slik forestilling kan vare en liten periode, men før eller siden vil man bli slått i trynet av virkeligheten. Det er smertefullt. Men enda verre er det at feil forventninger til kristenlivet kan føre til at man mister troen på at Gud er god eller på at han eksisterer i det hele tatt.

Våre erfaringer er at mange kristne rundt om i verden lever i fattigdom, sykdom, skrøpelighet og forfølgelse.

Troskriser

Jesus forklarer liknelsen om såmannen i Matt 13,18-23, og viser at noen som hører evangeliet faller fra når de møter motgang:

Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. (v.20-21)

Mange opplever troskriser når de erfarer at livet som møter dem ikke stemmer med den forestillingen de hadde av hva det kristne livet skulle innebære.

Ulike forventninger til hva Gud skal være og gjøre i livet vårt kan være: 

  • at Gud alltid skal gi bønnesvar og hjelpe meg med problemer jeg møter i livet.
  • at sykdom eller ulykker ikke skal skade oss som kristne.
  • at livet med Gud er et liv med overflod og økonomiske velsignelser.

Det er mange vers i Bibelen som tyder på at Gud lover oss hjelp, bønnesvar, helbredelse, beskyttelse og velsignelse. Men våre erfaringer er at mange kristne rundt om i verden lever i fattigdom, sykdom, skrøpelighet og forfølgelse.

Hvordan henger det sammen?

Klage til Gud

Er Gud ikke tilstede i livet vårt her? Må vi vente til livet etter døden for å erfare at han bryr seg?

Vi er ikke de første til å stille spørsmål til Gud og til å klage på ting Gud gjør eller ikke gjør. I Bibelen ser vi mange eksempler:

  • Profetene gjennom Det gamle testamentet klager stadig sin nød til Gud for vonde ting han lar skje.
  • Israelfolket var ikke fornøyde med måten Gud tok seg av dem på i ørkenen etter de var reddet ut fra Egypt.
  • Disiplene ble skuffet over at Jesus ikke var den kriger-Messias som de trodde skulle overvinne romerne. De forventet en annen type redning.

Les også: Skulle han ikke frelse sitt folk fra romerne? | iTro

Feil forventninger

Har vi, i likhet med de i Bibelen, feil forventninger til hvordan Gud skal være; hvordan han skal gripe inn i situasjoner og hvordan han skal vise seg for oss?

Noen ganger kan vi oppleve bønnesvar i form av en tydelig inngripen av Gud. Andre ganger virker det som at Gud ikke hører når vi ber.

La oss be om at Gud må gripe inn på den måten han selv ser er best.

Noen ganger kommer bønnesvaret senere enn vi forventet. Andre ganger kommer det på en helt annen måte enn vi forventet.

Noen ganger blir vi ikke befridd ut av de vanskelige omstendighetene, men møter problemene sammen med Gud. Andre ganger må vi gå den tunge veien helt alene, uten noen opplevelse av at Gud er med.

Noen ganger ser vi i ettertid noe positivt som kom ut av det, andre ganger gjør vi ikke det.

La oss uansett be om at Gud må gripe inn på den måten han selv ser er best, og at han gir oss mot til å møte og tålmodighet til å utholde det vanskelige i livet.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Twenty 20

Tema

Tema på iTro i desember er «Forventning».