Stolt over å være svak

Stolt over å være svak

Jo sterkere vi føler oss, desto større er sjansen for at vi begynner å stole mer på oss selv enn på Gud.

Serie:

Denne saken er en del av en ukentlig serie her på iTro – #detverset. I dag er det jusstudent Anders Våge (24) som har skrevet om ett av sine favorittvers.


Men han svarte:  «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. (2. kor 12,9)

Paulus var plaget  av noe han kalte for en “torn i kjødet”. Hva det innebar skrev han ikke noe om, men det er klart at denne “tornen” gjorde at han følte seg svak. Da Paulus tre ganger ba Gud om å fjerne tornen fikk han til svar: “Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet”.

Guds veier er ofte motsatt av det som virker logisk

Det kan se  ut som at Guds veier ofte er motsatt av det som virker logisk for oss mennesker. At Guds kraft fullendes i svakhet høres ut som en selvmotsigelse, men i dette svaret ligger selve essensen i evangeliet, og samtidig en stor mengde livsvisdom.

Selv er jeg  en person som finner mye glede og tilfredsstillelse i mestring. Jeg kan lett kjenne meg igjen i Paulus sin bønn om å bli kvitt sin “torn i kjødet”. De svake sidene jeg aldri får gjort noe med forsøker jeg som regel å dekke til på best mulig vis. Samfunnet for øvrig gjenspeiler også en opphøyelse av menneskelig styrke og tildekking av svakheter.

Gud åpenbarer seg gjennom det svake

Bibelen har i  motsetning til dette en gjennomgående tematikk hvor Gud åpenbarer seg gjennom det svake i verden. Abraham, med sin ufruktbare kone, ble kalt til å være far til et stort folk. Moses, som var redd for å tale foran mennesker, ble kalt til å lede israelsfolket ut av Egypt. Lille David beseiret Goliat. Gideon fikk beskjed om å kun ta med seg 300 menn i striden mot midjanittene.

Historiene er mange , men det sterkeste eksempelet kommer fra Gud selv, da han kom til jorden som et lite barn og senere lot seg korsfeste. Tilsynelatende var Jesu død på korset det ultimate nederlag for hans virke på jorden, men i realiteten var det Guds evige seier over synden – fullbyrdelsen av frelsesverket.

Det er særlig i vår svakhet vi kan oppdage Guds styrke

Som verset fra  korinterbrevet viser oss, er det særlig i vår svakhet vi kan oppdage Guds styrke. Det er i våre dypeste nederlag vi klarest ser behovet for Jesus som frelser. I møte med Gud blir vi alle som tiggere. At Guds nåde er nok vil si at det er ingenting vi kan legge til – verken prestasjoner, gode resultater eller fine skussmål. Når vi føler oss sterke kan vi lett miste av syne at Guds nåde er nok, både for vår frelse og for vår verdi som mennesker.

Jo sterkere vi  føler oss, desto større er sjansen for at vi begynner å stole mer på oss selv enn på Gud. Da trenger vi påminnelsen om at det først og fremst er gjennom våre svakheter, ikke vår styrke, at vi virkelig kan forstå evangeliet – at Guds nåde alltid er nok.