Min frelser og forsoner

Min frelser og forsoner

Ragnar synes sanger og salmer kan være litt kjedelige og langtekkelige. Men salmen "Min frelser og forsoner" ble så sterk at han lærte seg alle versene utenat.

Min påskesang

I denne serien forteller forskjellige folk om sin favorittpåskesang.

Jeg har egentlig aldri vært noen stor fan av sang og musikk. På møter og i gudstjenester synes jeg ofte sanger og salmer har vært kjedelige og langtekkelige.

Enkelte ganger har jeg lurt på om vi bare putter 5-6 sanger inn i et møte for å få det til å vare lenge nok. Også kan jeg sitte igjen med tomheten av at det ikke gav meg stort.

Ikke kjedelige og tomme lenger

For meg må sangen komme fra hjertet for at jeg kan stå opp og synge oppriktig. Den må bli min. Jeg må synge den, ikke bare framføre den. Innholdet må treffe meg. Bety noe for meg. Avkle meg. Trøste meg. Utruste meg.

Det gikk opp for meg for noen år siden at en salme åpner seg først når jeg setter meg ned og leser den. Grunner på den. Uten melodi. Gjerne mange ganger. Først da taler innholdet til meg på en ny måte. Plutselig behøver ikke sanger å være kjedelige eller tomme lenger.

Slik har jeg fått det med den gamle salmen «Min frelser og forsoner». Du som er i tenårene, har kanskje ikke hørt den eller sunget den en gang. Gi den en sjanse! Til hva? Til å fortelle deg hva du har i Kristus.

Les salmen nederst i saken

Oser av erfaring og tyngde

«Min frelser og forsoner» er en triumferende seierssang! Intet mindre. Et budskap om frihet. Den tar oss med inn i påskens drama og fører oss inn i en trygg forvissning om at Jesus gjorde det jeg ikke var i stand til å gjøre.

Den oser erfaring og tyngde. Forfatteren har åpenbart hatt et personlig gjennombrudd som vi får ta del i. Hele vegen igjennom er den tydelig inspirert av bibelord og bibelsk terminologi som vi kan kjenne oss igjen i.

Salmen er egentlig Romerbrevet kapittel 5 sagt med litt andre ord. Det har skjedd et plassbytte. Gud tok min plass, så fikk jeg hans. Det gir salmen troverdighet. Det er ikke bare menneskelig føleri. Det er et sant møte med Guds livsforvandlende ord!

Evangeliet i én sum

Jeg skal ikke skrive så mye mer om salmen. Jeg vil at du skulle lese alle versene for deg selv. For meg ble salmen så sterk at jeg lærte meg den utenat. Den har blitt min. Det er ikke noe hokus pokus ved denne.

Det er kanskje ikke noe litterært mesterverk om du spør en poet. Men den er enkel, tydelig og rører ved meg! Den er evangeliet i én sum. Påskens budskap i all sin herlighet og kraft.

Gratulerer med seieren! Den er din.

 

Min frelser og forsoner

Min frelser og forsoner,
Min salighet og fred,
Som nu i himlen troner,
Jeg faller for deg ned.
På Golgata du tronet Engang,
all verdens drott Bespottet, tornekronet,
For mine synder slått. 

Hva Gud av meg har krevet,
Det har jeg fått av deg.
Det liv jeg skulle levet,
Det levet du for meg.
Den død jeg skulle lide,
På korsets tre du led.
Den strid jeg skulle stride,
l angst du for meg stred. 

Den kalk jeg skulle tømme.
Den har du for meg tømt.
Meg skulle Gud fordømme.
Du ble for meg fordømt.
Jeg var av Satan bundet.
Du Satan for meg bandt.
Min seier den er vunnet.
l seieren du vant. 

Min påskesang

I denne serien forteller forskjellige folk om sin favorittpåskesang.