Hvorfor skrive om de ti bud?

Hvorfor skrive om de ti bud?

De ti bud er gode og trygge rammer for livene våre, både som «meg» og som «oss». Det er ikke engang vanskelig å forstå at de er gode.

Serie

I høst og vinter har vi gått gjennom de ti bud (2. Mos 20). I denne saken prøver vi å samle litt tråder.

Gjennom høsten og vinteren har vi gått gjennom de ti bud her på iTro. Med denne serien ønsket vi å vise at disse budene både er gode og relevante også i dag, både for oss selv og for hvordan vi best kan leve sammen med våre medmennesker. Gud har ikke gitt oss urimelige eller «kjipe» krav gjennom disse budene. Han har tvert imot gitt oss rammene som gir oss de beste mulighetene for å leve godt både med oss selv og med hverandre. De ti bud er gode – og vi kan oppleve at de er gode.

Logisk

For eksempel er det sjette budet helt klart godt. Jeg har vært heldig nok til å vokse opp i et hjem der mamma og pappa har holdt sammen. Det har ikke vært uten dumper i veien, men de har greid å holde det de lovde – de har holdt ut med hverandre, ja, elsket hverandre, i medgang og motgang. For meg har det vært en enorm velsignelse. Det har gitt meg trygge omgivelser og gjort det lett å slappe av hjemme. Det gjør at familien står sammen når det stormer som hardest. Det sjette bud er et godt bud!

Vi kunne fortsatt slik med alle budene. For eksempel det tredje, at vi skal holde hviledagen hellig. Vi trenger en hviledag! Vi er kort og greit ikke laget sånn at vi bare kan pushe videre hele tiden. Vi trenger en dag i uka der vi stopper opp, der vi hviler, hos Ham som har skapt oss. Eller det femte budet, som Jesus utdyper og utvider forståelsen vår av. Selvsagt er det godt for oss dersom vi i stedet for å bryte hverandre ned, for eksempel gjennom mobbing, bygger hverandre opp. Alle forstår det. Eller det åttende budet. Alle forstår at det er best å være ærlig. At å lyve fører til problemer, til at en ikke blir stolt på, til at andre mennesker blir såret. Eller det niende og tiende. Når førte misunnelse til noe godt? De ti bud er kort og godt logiske. De gir mening. Men de ti bud er også uttrykk for noe mer.

Guds lov

De ti bud er uttrykk for Guds omsorg for oss. Men det er også Guds lov, og Hans gode vilje for våre liv. Bibelen forteller oss at brudd på denne loven er synd, og at syndens lønn er døden. I det ligger det et stort alvor. For de kravene som stilles til meg i de ti bud, er mer enn jeg greier å leve opp til. Jeg har både vært misunnelig, urimelig, og stygg mot mine medmennesker. Jeg er skyldig i å bryte denne loven. Da er det godt å vite at Gud har sendt sin Sønn, som døde for å fri oss fra døden, og som betalte det vi skyldte.

Det betyr likevel ikke at de ti bud blir mindre gyldige, eller mindre gode. For meg, som kristen, betyr det at de ti bud er reglene som jeg prøver å ordne livet mitt etter. Fordi Gud er god, og hans lov er god, ønsker jeg å følge disse budene, så godt jeg bare kan. Fordi jeg tror det er slik livet leves best. Det var slik Jesus levde, og jeg følger ham og ønsker å ligne på ham.

Serie

I høst og vinter har vi gått gjennom de ti bud (2. Mos 20). I denne saken prøver vi å samle litt tråder.