Bryr seg om de etterlatte

Bryr seg om de etterlatte

Da Jesus hang på korset, visste han at dette var en grusom situasjon også for moren hans.

Jesu sju ord på korset

Bibelen forteller at Jesus sa sju ting mens han hang på korset.

Dette er en serie som først ble publisert påsken 2017, men som gjennom sommeren vil bli republisert.

Han sa til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» (Joh 19,26-27)

Selv om det var Jesus som hang på korset, var også moren hans et offer på Golgata denne langfredagen for nesten 2000 år siden.

Som om det ikke var grusomt nok for Maria å se den eldste sønnen sin bli drept på et kors, fikk dette også voldsomme konsekvenser for livet og framtida hennes rent praktisk og økonomisk.

Verre å miste sønnen enn å bli enke

Det blir sagt at det å miste sønnen sin i Israel på denne tida var enda verre enn å bli enke. Det var sønnen som skulle ta seg av moren og forsørge henne når hun ble gammel og ikke lenger kunne klare seg selv.

Kanskje var det ikke akkurat dette Maria var mest opptatt av mens Jesus hang der på korset, men denne realiteten ville nok innhentet henne etter hvert.

Jesus tar seg av menneskene rundt seg på alle måter

Og denne utfordringen  Maria har er Jesus veldig klar over. Han hadde tidligere hjulpet en enke som hadde mistet sønnen sin, og selv om man skulle tro at han hadde nok med seg selv der han hang på korset, ser han likevel morens situasjon, og løser denne ved å gi henne disippelen Johannes i sitt sted.

Med disse ordene viser Jesus enda en gang at han har omsorg for menneskene rundt seg, og tar seg av dem på alle måter, ikke bare ved å gi evig liv til alle som vil ta imot ham, men også helt konkret i hverdagen, med de utfordringer som måtte følge med den.

Jesu sju ord på korset

Bibelen forteller at Jesus sa sju ting mens han hang på korset.

Dette er en serie som først ble publisert påsken 2017, men som gjennom sommeren vil bli republisert.