Høsten er stor, arbeiderne få

Høsten er stor, arbeiderne få

Vil du være med å be Herren drive arbeidere ut? Og vil du lytte når han svarer på bønnene dine – selv om det skulle være deg han ville sende?

Margunn Østebø er på tur til Etiopia for å se på misjonsarbeidet NLM ung er med og støtter der, gjennomSiembra-prosjektet 2013/14.

Er du ikkefast giver i Siembraennå? Du kanbli det her!

Jeg er på veien et eller annet sted mellom Hawassa og Rayto. Samtalen i bilen har fått meg til å tenke.

Misjonær Asle har  snakket om at det de på mange måter mangler mest her i Etiopia, er folk.

De har steder klare og penger til å betale, men de har ingen som er klare til å dra. Jesus sa noe om dette: «Høsten er stor, men arbeiderene få.» Det skulle ikke vært slik!

Jeg får lyst til å dra selv, eller reise hjem til Norge og si til alle jeg kjenner at de må dra

Folk er noe  som trengs over alt. Vi snakker ofte om at vi trenger folk ute, men også her hjemme i Norge. Og det gjør vi. Men når Asle snakker om at vi trenger folk i Etiopa så er det ikke for å si at vi trenger folk mer i Etiopia enn andre steder. Det han sier er det finnes moden høst i Etiopa, men at de har altfor få arbeidere. Det finnes steder der nesten ingen kjenner Jesus, hvor NLM kan starte arbeid, men vi mangler mennesker vi kan sende dit. Dette gjør vondt.

Jeg får lyst til å dra selv, eller reise hjem til Norge og si til alle jeg kjenner at de må dra. Menneskene som bor i dette landet MÅ få høre at Jesus elsker dem. At han har dødd på et kors for syndene deres, og at de kan få evig liv ved å tro på ham! Men hvem skal vi sende? Skal ikke jeg være der jeg er og du være der du er? Det finnes jo mennesker rundt oss i Norge også som trenger å høre evangeliet.

Ja, i hele verden ønsker Gud å frelse mennesker fra synd og død

Jesus lot ikke  påstanden om få arbeidere stå uten å gi en løsning: «Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Luk 10,2) Han sa at vi skulle be. Be om at Gud må sende noen. Noen som kan dra til Etiopia, og noen til steder i Norge der folk ikke kjenner Jesus.

Jeg tror Gud vil vi skal høste både i Etiopia og i Norge. Ja, i hele verden ønsker Gud å frelse mennesker fra synd og død. Vil du være med å be Herren drive arbeidere ut? Og vil du lytte når han svarer på bønnene dine – selv om det skulle være deg han ville sende?

Foto: Sjermdump fra Siembra-film