Bokstaver for fremtiden

Bokstaver for fremtiden

Lesing og skriving oppleves ikke alltid som relevant kunnskap hvis man bor langt inni jungelen og lever av åkeren.

Liker du å lese? Ikke? Har du prøvd å surfe på internett uten å lese ett eneste ord da? Eller har du fått resept på medisiner av legen noen gang og lurt på hvilke bivirkninger som kan ramme deg? Da kan det være kjekt å kunne lese pakningsvedlegget til de gufne pillene du skal svelge i ti dager.
De som ikke kan lese eller forstå hva de leser, har svært begrensede muligheter til å ta selvstendige valg som angår deres egne liv. De må bare tro på det andre forteller dem. Det er vel ikke rettferdig?

NLM har valgt å støtte en dame som vil bo i Pakpak Bahrat for å undervise barna og stimulere til lærelyst. Landsbyen er i navnet kristen, men tradisjonell natur-religion og trolldom er en viktig del av kulturen.

– Dette programmet er ikke bare en velsignelse for barna, men for hele landsbyen

I bok-stua kan store og små komme og lese bøker fra det lille biblioteket, enten på egen hånd eller i lesegruppa som arrangeres for barna. I lesegruppa kan de også få hjelp med leksene. Tre dager i uka er det Play-group for barn under skolealder og tre dager er det barneklubb for de eldre barna mellom syv og tretten.
– Dette programmet er en velsignelse for landsbyen vår, sier innbyggerne. —Det er ikke bare en velsignelse for barna, men for hele landsbyen, utdyper de.

Så godt som ingen kommer noen gang til videregående skole, som ligger enda lenger unna.

Den lille husklyngen på vestsiden av Sumatra er et bondesamfunn med ris, kakao og kaffe som hovednæring. Den består av bare rundt tjue familier og er dermed et lite, tett samfunn. Barna må gå tre kvarter for å komme til barneskolen, men mange har frem til i dag droppet hele spaserturen og heller hjulpet til med nyttig arbeid hjemme. Så godt som ingen kommer noen gang til videregående skole, som ligger enda lenger unna.
Foreldre i landsbyen har fortalt til NLM´s lokale medarbeider at de nå bedre ser verdien av å kunne lese og skrive. De er blitt mer motivert for å sende barna på skolen.

Foto: Per Birkeli

Siembra er navnet på NLM Ungs misjonsprosjekt for ungdom.
Hvert skoleår lanseres nytt prosjekt.

Siembrasidenevil du jevnlig finne oppdatert informasjon om årets prosjekt.

Skoleåret 2010 /2011 skal vi samle inn penger tilNorsk Luthersk Misjonssambands (NLMs) arbeid i Indonesia.