Misjon i Bibelen på 66 minutter

Misjon i Bibelen på 66 minutter

Sverre Bøe viser at tanken om misjon går gjennom hele Bibelen.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Misjonstanken går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, og Sverre Bøe tar oss gjennom Bibelen fra start til slutt for å vise hvordan dette henger sammen.

i løpet av 66 minutter – i snitt ett minutt for hver av Bibelens 66 bøker – tar han opp de viktigste tekstene om misjon i Bibelen.

Seminaret ble holdt på misjonskonferansen Frontline20.

 

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.