Jesus sine siste ord viser hvor viktig misjon er

Jesus sine siste ord viser hvor viktig misjon er

Jesus valgte nok ikke sine siste ord helt tilfeldig.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

I en del filmer og bøker legges det veldig stor vekt på hva en persons siste ord er. Disse ordene er liksom av ekstra stor betydning.

«Oi! Dette var det siste han sa,» tenker vi kanskje, «Da må det være ekstremt viktig!»

Som regel tror jeg ikke de siste ordene noen sier nødvendigvis er så mye mer spesielle eller kloke enn andre ting man sier.

Det finnes sikkert dem som har planlagt i detalj hva de har lyst til å si som sine siste ord, men jeg tror ikke det er så vanlig som man får inntrykk av på film.

Jesu siste ord var neppe tilfeldige

Likevel tror jeg Jesus er blant dem som ikke valgte sine siste ord helt tilfeldig. Det meste var liksom ikke så tilfeldig med Jesus.

Så da han valgte misjonsbefalingen som det siste han ville si til disiplene sine før han blir tatt opp til himmelen, tror jeg det var ganske gjennomtenkt.

Han ville si noe som var utrolig viktig for ham, nemlig at disiplene hans skulle gå og gjøre alle folkeslag til hans disipler (Matt 28,18-20).

Gi Guds kjærlighet videre

Da Jesus en annen gang fikk spørsmål om hvilket bud som er det største i loven, svarte han at du skal elske Herren din Gud og at du skal elske din neste som deg selv (Matt 22,36-40).

Og jeg kan ikke se for meg mange ting som passer bedre med dette svaret til Jesus, enn nettopp å drive misjon. At vi gir Guds kjærlighet videre til dem som er rundt oss.

Både med ordene våre og med livene våre og det vi gjør.

Alle trenger Jesus, og derfor er misjon noe som ligger så tungt på Guds hjerte.

Kjærlighet og villighet

Akkurat hvordan dette kommer til uttrykk, kan være forskjellig fra person til person. Men jeg tror et par viktig stikkord i denne sammenhengen kan være «kjærlighet» og «villighet».

  • At vi er villige til å tjene Gud og medmenneskene våre med de gavene og egenskapene vi har, og på de stedene det trengs.
  • Og at dette gjøres i kjærlighet til Gud og i kjærlighet til de vi møter.

La det som er viktig for Gud bli viktig for deg

Både gjennom Jesu siste ord og gjennom det andre vi leser i Bibelen, får vi en ganske god feeling på hva som er viktig for Gud. Og en bønn vi kan be, er at det som er viktig for Gud også må bli viktig for oss.

Gud ønsker å gjøre noe der vi er. Og gjennom bønn og samtaler med andre kristne kan vi kanskje få hjelp til å finne ut hvilke måter vi kan være med på dette. Eller om vi kanskje til og med skal flytte til et annet sted der det kan være bruk for oss.

Tør du å be denne bønnen?

Carl Bloch - Sermon on the Mount (1877)

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.