Elsker jeg Guds misjon?

Elsker jeg Guds misjon?

Gud lengter lidenskapelig etter å forsone hele verden med seg selv. I Kristus blir vi forsonet og tar selv del i forsoningens tjeneste.

Misjon

Denne teksten har Finn Olav blogget på nettstedet intomission.no.

Etter å ha deltatt på Lausanne III-kongressen i Cape Town kan jeg ikke annet enn å gi meg helhjertet til Guds misjon.

Cape Town 2010 er hittil den mest representative samling av evangeliske kristne som noensinne har funnet sted. Over 5000 representanter fra 198 land* kom sammen i ti dager for samtaler, fellesskap, tilbedelse og bønn – i tillegg til å ha fokus på dagens utfordringer og muligheter for å nå hele verden med hele evangeliet.

Hele kirken med hele evangeliet til hele verden

Det begynte i Sveits
Under Lausanne ’74 ble Lausannepakten utformet, et dokument som flertallet av evangeliske kirker nå bruker for å tydeliggjøre hva de tror på. Pakten fremhever kjernepunktene i kristen tro og misjon og oppsummeres ofte i “Hele kirken med hele evangeliet til hele verden”. Manila ’89, den andre verdenskongressen, utløste over 350 nye samarbeidsavtaler for misjon i den globale kirke.

Cape Town 2010 vil forhåpentligvis få minst like stor betydning som de to forrige. Gjennom Global Link tok enda flere del i kongressen via internettoverføring. Ressurser og videoopptak fra alle temasamlingene er nå lagt ut på lausanne.org slik at enhver kristen med tilgang til internett kan engasjere seg i viktige prioriteringer for misjon i tiden fremover.

“Bibelfattigdom”
Fortsatt er det over 2 milliarder mennesker som ikke kjenner evangeliet, enten fordi de ikke vet om noen kristne eller fordi de ikke har Bibelen på det språk som ligger deres hjerte nærmest. Vi kan ikke ignorere dette, selv om Guds rike går fram andre steder. Mange folkegrupper er fortsatt unådde fordi de enda ikke har Guds Ord tilgjengelig i et format og på et språk de kan forstå. Men “bibelfattigdom” rammer ikke bare de som ikke har tilgang på Guds Ord. Det preger også dem som har bibler i alle slags oversettelser og formater, men som av sløvhet eller uvitenhet lar være å ta til seg rikdommene i Guds Ord. Gud har gitt oss alt vi trenger i Guds Ord for å være fullt utrustet til all god gjerning, likevel henter kristne i Vesten ofte “åndelig føde” andre steder enn i Bibelen.

Gud har ikke en misjon for sin kirke, men en kirke for sin misjon

Våre nye landsmenn
Innvandrere blir gjerne møtt med fordommer i samfunnet vårt, men her har menigheter i Europa og Nord-Amerika en unik mulighet til å nå mennesker med ulike bakgrunner som kommer til våre land. Nærværet av andre religioner er ingen trussel for våre nasjoner når hele Kristi kropp settes i bevegelse for å innlemme våre nye landsmenn. Slik kan folkegrupper fra områder med få Kristusvitner også bli en del av Guds folk.

Mediebevisstgjøring
Globale og lokale medier påvirker holdninger, verdier og trosoppfatninger – derfor trenger kristne å være bevisste på bruken av dem både som mottakere og sendere. På temasamlingen “Media Messages Matter” ble det lagt vekt på at kristne bør bekrefte alt som er sant og edelt i nyhetsmediene og populærkulturen og utfordre det som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Slik kan kristne også fremme Bibelens relevans på alle livets områder ved å ta utgangspunkt i de budskapene som allerede formidles over hele verden, og knytte dem opp mot evangeliet.

Guds misjon
The Cape Town Commitment understreker at Gud ikke har en misjon for sin kirke, men en kirke for sin misjon. Jeg ble utfordret da jeg på flyet hjem leste gjennom det nye skrivet. Gud kaller oss til å elske ham av hele vårt hjerte, hele vår sjel og hele vår forstand og vår neste som oss selv. Men elsker jeg Guds misjon, Hans redningsaksjon slik at jeg virkelig lever for å dele evangeliet og gjøre Han kjent?

*Kinesiske myndigheter ga ikke utreisetillatelse til representantene fra Kina

Misjon

Denne teksten har Finn Olav blogget på nettstedet intomission.no.