– SØKER gir gode svar på spørsmålet om hvem jeg er

– SØKER gir gode svar på spørsmålet om hvem jeg er

– SØKER inneholder bibelske sannheter som jeg tror er helt grunnleggende og livsviktig for vår tro og relasjon til Gud, skriver Hanne Friborg

Lest

Boka «SØKER – 25 sannheter å bygge livet på»,  skrevet av Maria Celine Lundeby, utgis av Lunde Forlag.

Maria Celine Lundeby er ansatt i NLM ung, som driver iTro. Anmeldelsen er skrevet av en ekstern anmelder.

SØKER handler om hvem du er sett fra Guds perspektiv. Som en kristen preger dette hele fundamentet for livet ditt. For hvem du er, og hva du legger i din identitet vil påvirke hvordan du lever livet ditt.

Fem tema

Forfatteren går grundig gjennom fem tema, som henger nøye sammen. Hva vil det si at vi er skapt, ønsket, kjent, elsket og reddet av Gud? Utgangspunktet for andaktene kommer fra bibeltekster som omhandler de ulike sannhetene.

Boken begynner med hva det vil si å være skapt av Gud. Vi er skapt av Han fordi han ville ha oss her. Det finnes mange tilfeldigheter, men at vi er skapt er ikke en av dem. At vi er skapt av Gud gir oss dermed et sterkt grunnlag for hvem vi er.

Ønsket og kjent

Og når vi vet at vi er skapt av en kjærlig og god Gud, så betyr det at vi er ønsket. Å føle seg ensom, uviktig eller uønsket, tror jeg mange opplever i hverdagen, enten det er på skole, jobb eller blant venner. Å få vite at jeg er ønsket og har en hensikt med det livet jeg lever, gir trøst og trygghet. Det er en sannhet som består uavhengig av mine følelser eller omstendigheter.

Forfatteren skriver også om at vi er kjent av Gud. Salme 139 viser at Gud vet om alt vi gjør, og at han kjenner innsiden vår fullt ut.

Det er trygt, godt og komfortabelt at noen kjenner oss. I hvert fall kan jeg slappe av mye mer rundt folk som kjenner meg, enn når jeg rundt fremmede. Likevel kan det være skremmende å vite at en rettferdig Gud vet om ALT. Han vet om alle stygge tanker og sårende ting jeg har sagt eller gjort mot noen.

Elsket og reddet

Men likevel så elsker Gud oss med den dypeste kjærlighet. Gud elsker oss. Sånn er det bare, det er ikke noe vi har gjort for å fortjene det. «Vi elsker fordi Han elsket oss først», står det i 1. Johannes 5, 2. Alt Gud gjør, gjør han ut av ren kjærlighet. Du er elsket, og det er et helt grunnleggende behov for oss mennesker å vite.

Fordi Gud skapte, ønsker, kjenner og elsker oss, vil Han også redde oss fra synden og dens konsekvenser. Det har han gjort ved å sende sin sønn, Jesus. Vi har blitt reddet og gjort rettferdig i Guds øyne.

Gir gode svar

På slutten av hver andakt er det det spørsmål og gitt plass til takke- og bønneemner. Dette gjør det enklere å reflektere over hva man nettopp har lest. Jeg glemmer lett,  og da er det til stor hjelp at det er  nedskrevet forskjellige spørsmål som jeg kan tenke og svare på.

Boka gir meg et større bilde av hvem Gud er, og styrker min relasjon til Gud.

SØKER inneholder bibelske sannheter som  jeg tror er helt grunnleggende og livsviktig for vår tro og relasjon til Gud, og den  gir gode svar på spørsmålet om hvem jeg er. Den forteller oss viktige sannheter om hvem vi er i Gud, og hva han har gjort for oss.

Jeg mener at alle burde lese SØKER  fordi alle er skapt, ønsket, kjent, elsket og reddet av Gud.

Einar Belck Olsen

Lest

Boka «SØKER – 25 sannheter å bygge livet på»,  skrevet av Maria Celine Lundeby, utgis av Lunde Forlag.

Maria Celine Lundeby er ansatt i NLM ung, som driver iTro. Anmeldelsen er skrevet av en ekstern anmelder.