Hvorfor er kristne så gode i volleyball?

Hvorfor er kristne så gode i volleyball?

Et personlig vitnesbyrd (ispedd litt om troens opphavsmann).

Tips & triks

Vi i iTro har omsorg for hele deg, og har en overflod av mer eller mindre fornuftige råd til enhver anledning.

Dette er et spørsmål som vi alle har stilt oss ved et punkt i livet. Årsakene er sammensatte, og reisen for å forstå dem, bringer oss videre til et annet stort spørsmål.

Først et vitnesbyrd fra eget liv.

Kroppsøving

Vi skal tilbake til videregående og faget kroppsøving. Gymtimens tema, i den grad gym har «temaer», var volleyball, denne sporten der målet er å få ballen i bakken på motstanderens side.

Hva var det som skjedde i denne timen? Jo, at de kristne gjorde det mye bedre enn de ikke-troende. Som oftest klarte ingen å få i gang spillet etter en kristen serve. Ikke for å skryte. (Ef 2,9; 1 Kor 1,31)

Etter den timen var det klart for meg: Kristne er bedre i volleyball enn andre. Men hvorfor?

Øvelse gjør mester

Svar: På grunn av leirer, festivaler, bibelcamping og ungdomsarbeid. Det kjente uttrykket øvelse gjør mester gjelder her, som i så mange andre tilfeller. Mange kristne har rett og slett spilt mer volleyball enn folk flest.

Er det den eneste merkbare forskjellen mellom kristne og verden?

Men Jesus snur på det, han sier: mester gjør øvelse.

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene (Markus 10,45)

Om vi leser verset på engelsk, blir koblingen til volleyball tydeligere:

For even the Son of Man came not to be served but to serve (Mark 10:45 ESV)

Jesus Kristus var selve opphavsmannen til den kristne serven som nesten 2000 år senere, i en idrettshall i Larvik kommune, ironisk nok, var dødelig.

Sy det på pute, dere som kan sy.

Kristelige konsekvenser

Én ting er det i alle fall klart at barn og ungdom får ut av en oppvekst med kristne arrangementer: volleyballskills. Og sangstemme. La oss si to ting, da.

Om denne saken også skal ta opp noe av betydning, kan vi jo stille spørsmålet:

Er det den eneste merkbare forskjellen mellom kristne og verden?

Lys i mørke

Ja, kanskje kan vi navnene på flere av Jesu disipler, husker litt mer av hva som skjedde på palmesøndag og har en liten mistanke om hvorfor man på mystisk vis har en ekstra fridag en torsdag i mai.

Men det er ikke forskjeller som dette som virkelig betyr noe. Ordene Jesus sier til elleve av disiplene, utfordrer oss:

Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. (Johannes 13,35)

Denne utfordringen gjelder også ute på volleyballbanen. Vi bør ikke kjennetegnes bare av vår dødelige serve, men av vår kjærlighet til lagkameratene, ja, til og med motstanderne.

Miguel Teirlinck

Tips & triks

Vi i iTro har omsorg for hele deg, og har en overflod av mer eller mindre fornuftige råd til enhver anledning.