Hvordan lage en andakt? IV

Hvordan lage en andakt? IV

Rutinene kan være forskjellige. Her forteller Knut Kåre om hvordan han forbereder seg.

– Hva er det første du gjør når du skal forberede en andakt?

– Jeg tenker på hvem som skal høre. Hvem er målgruppen? Derifra tenker jeg på tema og tekst.

Jeg lar det ligge og kverne i bakhodet

– Kan du fortelle kort om prosessen fram til du går på talerstolen?

-Først har jeg tekst eller tema i bunnen og så lar jeg det går en uke eller noen dager. Jeg lar det ligge og kverne i bakhodet. Og i løpet av den prosessen kommer det nesten alltid et «pang». Da kommer ideen, ogdabegynner jeg å jobbe.

Her får Knut Kåre fram at det ikke er noe veldig åndelig over det, det er bare sånn det er. Han ber når han forbereder seg, men han har ikke noen egen bønnestund, det er mer at han sender sukk opp til Gud gjennom forberedelsen. Knut Kåre tror det er viktig å være godt forberedt. «Gud har en tendens til å få oss til å jobbe» sier han. Man kan ikke be istedetfor å forberede seg.

Å tenke fokus

– Hva er det viktigste å huske på i forberedelsene?

– Å tenke fokus. Jeg prøver hele tiden å tenke at fokuset skal være på at Jesus døde på korset og oppstod for oss, selv om temaet kanskje er formaning (advarsel, irettesettelse journ. anm). Jeg holder ofte taler fra Det gamle testamente og da er det ikke alltid det er så tydelig.

– Hva er ditt tips til iTro lesere som skal holde andakt?
– Den generelle forberedelsen. At man har faste bibellesevaner. Da har man mer å assosiere et tema eller en tekst med. Det kan også gjøre at man på sikt bruker mindre tid på å forberede én andakt.

Foto:Josh Liba på flickr.com

Dette er delfire av fire av onsdagsserien vi har nå, serien er et andaktsverksted. Her vil fire forskjellige folk fortelle om hvordan de forbereder en andakt. Her kan du få hjelp om eller når du skal holde andakt selv. Denne gangen har vi snakket med Knut Kåre Kirkholm.

div>