Dinosaurer og Bibelen

Dinosaurer og Bibelen

– Hvorfor står det ikke noe om dinosaurene i Bibelen?, spør Daniel Tonheim.

Jeg har ofte fått spørsmålet om Bibelen sier noe om dinosaurer og om dinosaurene i det hele tatt har eksistert ifølge det kristne verdensbildet. For noen er dette et viktig spørsmål som kan føre til tvil og vanskeligheter i troen.

Jeg vil først og fremst si at jeg ikke er noen ekspert på dette området. Det er sikkert mange andre kristne som har andre syn på dette spørsmålet, men her er noen tanker og spekulasjoner.

Ordet «dinosaur» ble ikke oppfunnet før 1841

Da jeg var yngre, syntes jeg det var spennende med dinosaurer. Jeg tenkte ikke at det ikke kunne forenes med Bibelen. Men etter hvert måtte jeg stille meg spørsmålet: når levde dinosaurene? Levde de sammen med Adam og Eva? Hvorfor står det ikke noe om dinosaurene i Bibelen?

Dinosaurene i Bibelen

La oss svare på det siste spørsmålet først. Hvorfor står det ikke noe om dinosaurer i Bibelen? Svaret på dette spørsmålet er ganske enkelt. Ordet «dinosaur» ble ikke oppfunnet før 1841 av den britiske biologen Richard Owen. Derfor finnes ikke ordet «dinosaur» i Bibelen.

Bibelen er tydelig på at Gud skapte alle landdyr som lever/levde på jorden (1 Mos 1,24-25). Dette må inkludere dinosaurer, siden de også er landdyr som har levd (dyrene som lever under vann og i luften ble også skapt av Gud, 1 Mos 1,20).

Men hvorfor står det ikke noe eksplisitt om dinosaurene? Jeg tror at grunnen er den samme som grunnen til at ekornet ikke blir snakket om: det er ikke Bibelens hensikt.

Det er visse ting som kan oppta oss som Gud ikke har fortalt oss om.

Bibelen er en bok som inneholder mange ulike bøker, men ingen av de 66 bøkene er en dyrekatalog. Men på tross av at Bibelen ikke har et mål om å forklare absolutt alt om alle ting, har vi en litt merkelig beskrivelse av to ukjente og mystiske dyr som blir beskrevet i Jobs bok kapittel 40,10 – 41,25.

Noen holder til at dette beskriver to dinosaurer, mens andre mener at dette snakker om en flodhest eller elefant og et mysisk dyr som symboliserer kaos.

Når levde dinosaurene?

Men okay, Bibelen sier ikke noe eksplisitt om dinosaurer, men når levde de? Ett syn på dette er at dinosaurene ble skapt av Gud og døde ut før Gud skapte menneskene. Dette synet syns jeg er problematisk siden det betyr at det fantes død og lidelse før syndefallet, noe som jeg syns er vanskelig å få til å stemme med Bibelen (Rom 5,12).

For mer om dette synet kan du lese denne saken: Du behøver ikke å velge mellom Bibelen og evolusjon

Et annet syn er at dinosaurene levde side om side med menneskene. Ifølge 1 Mosebok levde menneske og dyr side om side, og dette kunne også inkludere dinosaurer.

Uansett hva du tenker om dinosaurer er dette bare spekulasjoner. Det er ikke nødvendig å ha samme syn på dette spørsmålet, men det er et spørsmål som er interessant å tenke på. Enten du tror at dinosaurene ble skapt først eller om du tror at de levde side om side sammen med mennesket (som jeg lener mot) så er dette spørsmålet ikke verdt å krangle over.

Det er visse ting som kan oppta oss som Gud ikke har fortalt oss om. Det er et mysterium vi bare må leve med.

Lightstock