6 særdeles nyttige studietips!

6 særdeles nyttige studietips!

Hvordan forvandler du døde bokstaver til levende kunnskap? Her er en erfaren students tips til å bli en flinkere student.

Tips & Triks

Vi i iTro har omsorg for hele deg, og har en overflod av mer eller mindre fornuftige råd til enhver anledning.

Ole Andreas Birkedal har master i teologi fra Fjellhaug internasjonale Høgskole og er superstudent. Her deler han sine aller beste studietips.

Hvis du er som meg, opplever du å åpne en bok og bare finne blanke sider. Ikke at sidene faktisk er blanke. De har blekk som former ord og setninger. Problemet er at øynene glir over sidene, men lite sitter igjen i hodet. Sidene kunne like godt være blanke ark. Det går det heldigvis an å gjøre noe med. Her er mine seks beste studietips!

1. Detektiv

Se på deg selv som en detektiv. Let etter hovedmotiver, husk detaljer, nøst opp hvordan de henger sammen. Ha en forklaring for hvorfor en forfatter syntes det var viktig å nevne de detaljene du leser om. Å lese og lytte som en detektiv krever aktiv bruk av observasjon – for å legge merke til detaljer – og en rik fantasi for å oppdage hvordan detaljene henger sammen. Hvis du studerer anatomi (hvordan kroppen er bygd opp), lukk øynene og se for deg hvordan lungene dine samarbeider med hjertet for å holde din egen kropp gående. Bruk pensumbøkene til å berike det du ser for deg ved å legge til detaljer som du ikke visste om og til å forklare sammenhenger som var ukjente. Ha Sherlock Holmes som ideal på skolen! Vær detektiv.

2. Spørsmål

Kunsten å studere koker ned til evnen å stille spørsmål og gi svar. Rudyard Kipling sa at han har seks tjenere som har lært ham alt det han kan, ”deres navn er Hva og Hvorfor og Når og Hvordan og Hvor og Hvem.” Spørsmål forvandler det som var en blank side, til et kart som avslører hvordan du kan navigere gjennom et område i livet, enten det er i musikk, naturvitenskap, dataprogrammering, eller matlaging. Still spørsmål og du skal få svar. Ingen spørsmål, ingen svar.

3. Relevans

Finn måter å gjøre studiene relevant for ditt eget liv. ”Død kunnskap” er når du ikke har peiling på hvordan det du lærer er nyttig for ditt eget liv. Kunnskap kommer til live når du (ikke andre) finner ut hvordan du kan ta den kunnskapen i bruk. Har du lyst til å lage en robot som du kan kontrollere med tvkontrollen din, eller designe ditt eget spill for Xbox? Begge er lettere enn du tror! Skolen er som et stupebrett. Den gir deg nok kunnskap til å ta de første skrittene, men du må velge å fortsette og hoppe inn i et hav med kunnskap i andre bøker og på internett (som KhanAcademy og Instructables). Når du har en hensikt, et mål du har lyst til å utrette, kommer pensum til live og blir nyttig. Det er kunnskap du trenger for å utrette store ting. Det er levende kunnskap.

4. Rytme

I Bibelen står det at ”Det er ingen ende på all bokskrivingen. Mye gransking gjør kroppen trøtt.” Det er tøft å studere. Derfor er det viktig med god livsrytme og studierytme. Noen trives best med å lese 2 timer i strekk, andre trives med å lese 20 minutter og så ha 10 minutters pause. Finn det som passer best for deg. Når du blir trøtt, gjør andre ting som lader batteriene dine som å gå en tur i fjellet med venner eller lag en kreativ middag for foreldrene dine. Hva enn som fungerer for deg. Vær fleksibel. Finn gode rytmer.

5. Planlegg repetisjon

Repetisjon er avgjørende.Å lære uten å repetere, er som å så uten å høste.” Bruk tid i begynnelsen av skoleåret til å få en oversikt over bøkene du skal lese. Planlegg hva du skal lese og når. Skumles kjapt gjennom bøkene. Les den første og den siste paragrafen i hvert kapittel. Ofte oppsummerer forfatteren i begynnelsen og slutten hva han har sagt og hvorfor det han skriver om er viktig. Slike oppsummeringer er en god hjelp til å forvente hva du kommer til å bruke det neste året til å lære. Siden du allerede har vært borti emnet i begynnelsen av året, får du repetisjon når læreren går gjennom pensum senere. Repetisjon sørger for at du husker det du har lært.

6. Studér for Jesus

Gud har skapt himmel og jord. Det betyr at hva enn du studerer så studerer du Guds fingeravtrykk. Hver partikkel, molekyl, og organisme, har en lapp som sier ”Made by God.” Vi studerer Guds skaperverk og Guds handlinger. Isaak Newton, når han hadde funnet opp sin berømte fysikk, sa at han ”tenkte Guds tanker etter Ham.” Å være en kristen innebærer å verdsette kunnskap om Guds skaperverk. Studiene er verdifulle.

Som Jesu disipler, studerer vi først og fremst hva Jesus lærer oss. Jesus er med oss, ikke bare når vi er i en menighet eller leser i Bibelen. Han er med oss i alt det vi gjør. Studiene er et område i livet vårt hvor Jesus er med oss. Bruk studiene til å ære Gud, og til å en dag tjene mennesker rundt deg. Å studere er ikke lett, men det er verdifullt. Bruk hodet og hendene dine som Gud har skapt. Utrett store ting med det du lærer.

Tips & Triks

Vi i iTro har omsorg for hele deg, og har en overflod av mer eller mindre fornuftige råd til enhver anledning.

Ole Andreas Birkedal har master i teologi fra Fjellhaug internasjonale Høgskole og er superstudent. Her deler han sine aller beste studietips.