NorgeNorge

Flytte i Norge?

Det er ikke høsten det er noe problem med - mennesker lengter etter Jesus i Norge i dag. De trenger at det er kristne tilstede der de bor.

Ungdommene på Sinsen

Jesus levde i relasjon med disiplene, og på samme måte vil jeg leve i relasjon med de som ikke kjenner Jesus enda. Visjonen er veldig enkel. Ungdommene på Sinsen må få høre om Jesus.

Gud er god

Møtelederen stoppet møtet og spurte: «Aslaug, hvorfor gråter du?» Hun svarte: «Fordi jeg så gjerne skulle gått en runde til i bygda»

Motstand

Da Ingeborg Furre ville starte kristent skolelag på skolen sin sa rektor nei. – Først ble jeg overrasket, så ble jeg litt trassig, sier Ingeborg.