– Vi kan legge fra oss bekymringene og frykten hos Gud

– Vi kan legge fra oss bekymringene og frykten hos Gud

Gud har omsorg for deg der du er, og Han ønsker å hjelpe deg gjennom det du står i, skriver Marte Brennsæter i månedens jentesnakk.

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av.  Fra jente til jente.

Jeg har lett for å sette Gud litt på vent når jeg blir stressa og livet blir travelt. Da covid-19 begynte å spre seg brukte jeg for eksempel enormt mye tid på å lese og se nyheter, tenke, vurdere og bekymre meg.
Jeg brukte også mindre tid til å være med Gud, både fordi fritiden ble brukt til nyheter, men også fordi alle tankene gjorde det vanskeligere å fokusere på Gud.

Å søke Gud

I ettertid ser jeg at det verken var så veldig konstruktivt eller produktivt å gi de tankene så mye plass. Og jeg har tenkt på at det er nettopp gjennom de periodene med travelhet og bekymring at det er viktigst å søke Gud med det som skjer rundt oss, i stedet for å prøve å ordne opp selv eller vente til det går over før vi flytter fokuset tilbake til Gud.
For mange nærmer det seg tentamener og eksamener med stormskritt nå, og det kan kjennes enda litt tyngre enn vanlig. Mange sitter hjemme alene med lesingen, uten venner og lærere å støtte seg på. Det er jo en grunn for at skolen ikke er organisert slik til vanlig og det er helt lov å kjenne at det er litt ekstra vanskelig.

Fortell og takk

Men i tillegg til å minne deg på at karakterer og eksamener verken bestemmer din verdi eller er det viktigste i livet, vil jeg også be deg huske på at Gud har omsorg for deg der du er, og ønsker å hjelpe deg gjennom det.
Uavhengig av om det er korona, eksamen eller noe annet som er din største bekymring og utfordring nå, så står det i Filipperbrevet 4:6-7 at vi ikke trenger å bekymre oss, men at vi heller kan legge det vi har på hjertet frem for Gud og takke ham. Paulus skriver at da kan vi få erfare en fred som er helt uforståelig og som vil holde hjertet og tankene våre festet på Jesus.

En merkelig fred

Det står altså ikke at vi ikke trenger å gå gjennom tunge tider og over bratte fjell, men det står at vi kan legge fra oss bekymringene og frykten hos Gud. Og da kan det skje noe så merkelig som at vi kan finne en fred mitt oppi det som står på.
Det kan hende at du tre minutter etterpå blir bombardert med katastrofetankene igjen, men hvis du gjør det samme om og om igjen, så vil du også vokse i tilliten til at han Gud bære både bekymringene og deg gjennom de største katastrofene og de tyngste eksamensperiodene.
Det kan være fint å åpne pensumlista, timeplanen eller kalenderen og ha den åpen der mellom deg og Gud og så fortelle ham hva du tenker, hva som bekymrer deg og hva som føles som uoverstigelige fjell. Da kan bønnen bli mer konkret og håndfast. Og så kan du takke ham for at han har lovet å være med deg, alle dager, og be om at han må lede deg gjennom det som kommer.
Kort oppsummert er oppfordringen dette:
1. Legg bekymringene dine hos Gud
2. Takk Gud
3. Gjør jobben som trengs
4. Repeter
Unsplash

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av.  Fra jente til jente.