Vær med i bønn for Israel

Vær med i bønn for Israel

Mange mennesker dør og lider i Israel. La oss løfte blikket og be for Israel.

Israel har i de siste dagene blitt rammet av forferdelige terrorangrep. Sivile kvinner, menn og barn lider av grufulle handlinger. Mange Israelere er kidnappet, over 700 Israelere er drept og enda flere er skadet.

Nitrist. Menneskets brutalitet på det aller groveste. Uskyldige mennesker som er på feil plass til feil tid, må lide av umenneskelig terror.

Vi tror på en Gud som hører våre bønner og som kan gripe inn i historien. La oss løfte og rette blikket mot Han som er verdens fredsfyrste og opprettholder. Bli med i bønn for Israel og folket som lider.

Bønn for Israel

Kjære himmelske Far,

Det er helt forferdelig det som skjer i Israel, og vi kommer til deg i sorg over det som skjer, bønnfaller deg om din nåde og din fred i denne tiden av uro og smerte i Israel. Vi vet at du hører våre bønner, og vi legger fram for deg et lidende folk som opplever menneskers handlinger i sin aller mørkeste form.

Gud, ta vare på de sivile; menn, kvinner og barn, israelere og palestinere. Mange lever i frykt og usikkerhet, andre lider av grufull smerte, både pskykisk og fysisk og mange er i sorg over å ha mistet sine nære og kjære.

Gud, ta dem under dine vinger og beskytt dem. Gi dem trygghet og trøst i denne vanskelige tiden. Overøs din kjærlighet og barmhjertighet til dem, og la dem kjenne på din fred midt oppi kaoset og elendigheten. Den freden som bare du kan gi.

Gi dem styrke til å komme gjennom smertene og la dem finne håp i deg og ditt ord.

Barmhjertige Far, du har også kalt oss til å elske våre fiender. De som utfører disse umenneskelige og grusomme handlingene, gi dem visdom. Vis dem at det de gjør er galt. La dem få et møte med din uselviske kjærlighet og vis at du tilga dem også for disse syndene da du hang på korset.

Herre, vi ber om at du skal bringe fred over Israel. La dine velsignelser strømme ned som rennende vann, og la hat og konflikt bli erstattet av forsoning og forståelse. La din fred som overgår all vår forstand, senke seg over Israel.

Vi ber om at du, som verdens lys, må komme med lys i mørket. La ditt lys skal gi håp og fred midt oppi kaoset. Gi visdom til lederne og folket, slik at de vil handle på en måte som gagner alle.

Flere nordmenn befinner seg i Israel og sliter med komme seg hjem. Hjelp dem til å komme seg trygt i havn til sitt hjemland Norge. Gi dem styrke og fred i usikkerheten de står i, det ber vi om kjære Far.

Vi legger denne situasjonen i dine hender, store, allmektige og himmelske Far. Takk at du hører våre bønner. Takk for at du er der med din fred og ditt lys, midt i det dypeste mørket. Vi ber om fred i Israel, Ditt utvalgte land og folk, i Jesu navn.

Amen.

Lightstock