Topp 5 om evigheten

Topp 5 om evigheten

Evighet, himmel og lengsel - dette er Duvald Lund sin topp 5-liste over sanger om evigheten.

Tema

Tema for iTro i januar er «Evig».

«Hjemme i himlen»

(Leonard Gudmundsen)

Fra første setning  er himlen beskrevet som å være hjemme. Gjennomgangstonen er det å være endelig fremme i vårt evige hjem. Komponist og forfatter beskriver tydelig at gråt, tårer, sorg og død er borte i himlen. Det blir jubel, en enorm jubel når alle frelste mennesker synger lovsanger til ære for Jesus, Frelseren.

Videre er situasjonen snudd på hodet fra denne verden, fordi alle lidelser er for evig borte. Kilden til bildene i sangen er hentet fra Johannes’ åpenbaring som beskriver den nye himmel og den nye jord.

«For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner» (Åp 5,9b). Det er Guds lam som har frelst oss og ført oss frem mot målet i himlen – hjemme i himlen.

Tekst: Hjemme i himlen

«Soon and very soon»

(Andraé Crouch)

Snart skal vi  få se kongenes konge: The king! Gud vil gi oss styrke til å møte motgang: krysse elver og overstige bratte fjell. All styrke vi trenger vil Jesus gi ved sin nåde frem mot målet. Herren vil føre oss frem til den andre siden: himmelen. I himlen blir det ingen gråt og ingen skal dø lenger. Alle frelste skal samles, vi som nå venter skal bli gjenforent med de som har gått foran.

De siste ordene i Bibelen lyder slik: «Ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåde være med alle!» (Åp 22,20-21). Snart, meget snart…

«I can only imagine»

(MercyMe)

Jeg kan bare  forestille meg hvordan det vil være når jeg går ved Din side. Lengselen og forestillingen av hvordan det er å være i Jesu nærhet er beskrevet. Hvordan vil det være i Jesu storhet og nærvær? Hva blir mine følelsesmessige reaksjoner, vil jeg danse eller blir jeg stum av ærefrykt? Vil jeg i Jesu nærvær falle på kne, vil jeg synge halleluja eller vil jeg være i stand til å snakke i det øyeblikket?

Slike sterke spørsmål knytter tekstforfatteren til det øyeblikket når en møter Jesus og evigheten. Det er lengselen som i ulike bilder gir fantasien og sterke følelser rom: Jeg kan bare forestille meg når for alltid jeg skal lovprise Deg. Jeg kan bare forestille meg…

«Leve evig»

(Håvard Måseide)

Jesus har sonet  for alle våre synder på korset. Vi kan tro og ta imot tilgivelsen fra Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Slik har Jesus åpnet veien til himmelen og vi kan leve evig. I all evighet betyr til evig tid, for alltid. Jesus er beskrevet som Guds lam som bærer alle verdens synder. «Er synden stor er nåden enda større.» Vi kan leve evig og vet at vi skal leve evig når en har tatt imot Jesu frelsesverk.

Videre trenger vi ikke å streve, som samfunnet rundt oss strever, men hvile i Jesu verk og vente på de dødes oppstandelse. Som kristne har vi fått det beste budskapet å gi videre: evangeliet, frelse og evig liv. «Jesus er oppstanden – vi skal aldri dø.» På grunn av at Jesus overvant døden og vant evig seier har vi fått del i Hans evige plan for oss. «En dag skal alt bli bra. Død hvor er din brodd, død hvor er din seier.» Døden har ikke siste ordet, fordi Jesus seiret over døden, alt er tilgitt og vi skal leve evig.

Les også: Line Stordal om «Leve Evig»

«En dag»

(Håvard Måseide)

Alle mennesker skal  på dommens dag bekjenne Jesu navn og bøye kne for Ham. En dag skjer det, og den største dagen i menneskehistorien vil komme. Videre er bønnene til Gud at Han må bevare vår tro. Det er på dette ene grunnlaget en kommer til himmelen: å ta imot Jesu frelsesverk på korset – det er fullbrakt.

Den største seier er blitt en kristen sin egen seier vunnet og gitt av Jesus. Det største budskapet er evangeliet og håpet om den dagen Jesus henter sine hjem. Oppstandelsen venter oss. Hvert menneske som er gravlagt skal gjenoppstå, for en kristen er den største dagen i historien nettopp denne dagen. Vi blir gravlagt mot øst slik at en kan reise seg og oppstå i denne retningen, som en soloppgang finner sted i øst. De gode bildene har komponisten hentet fra Johannes’ Åpenbaring.

«Se, Guds bolig  er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» (Åp 21,3-4). En dag…

Hør «En dag» på Spotify

Foto: Christoffer Lehre