Tenk hvordan verden ville sett ut hvis alle fulgte de ti bud

Tenk hvordan verden ville sett ut hvis alle fulgte de ti bud

Bli med meg på et lite tankeeksperiment.

Livet

Livet er en artikkelserie der vi skriver om det som er aktuelt for hverdagslivet til våre lesere.

Se for deg trafikk uten trafikkregler som vikeplikt, fartsgrense og rødt lys. Se for deg en fotballkamp uten dommer, offside og røde kort. Se for deg et land uten noen lover om hva som er rett og galt.

Kaos. Enkelt og greit. Det ville ikke fungert. Regler er der for å bevare orden, og er i utgangspunktet gode.

Det samme gjelder De ti bud.

De ti gode bud

Like etter Moses har lest opp De ti bud for Israelsfolket for andre gang, sier Gud følgende om folket sitt i 5 Mos 5,29:

Måtte de bare ha et slikt hjerte at de frykter meg og holder alle mine bud så lenge de lever! Da vil det alltid gå godt for dem og barna deres.

Med andre ord; Gud har gitt budene fordi det er til det beste for folket. Derfor kan jeg også hvile i at frihet ikke er frihet fra alle bud og regler, men å være bundet til han som frigjør. Jeg stoler på at min skaper ved hva som er best for meg.

Dermed har jeg lyst å ta deg med på et lite tankeeksperiment: Hva ville egentlig noen av konsekvensene vært hvis vi alle fulgte de ti bud?

Jeg har prøvd å nevne noen punkter:

Du skal ikke ha andre guder enn meg

 • Vi ville satt Gud først, og stolt på at han vil forsørge oss og være med oss.
 • Vi hadde ikke fulgt vårt eget hjerte eller andre avguder, men latt Gud være Herre i våre liv.
 • Frykt, stress, bekymring, tvil og usikkerhet ville forsvunnet. Vi ville kjent på Guds fred midt i alt som skjer i verden rundt oss.

Du skal ikke misbruke Guds navn 

 • Skolegården og TV-serier ville vært fri for ord som omtaler Gud på en uverdig og lite respektfull måte.
 • Det ville ikke vært falske profeter som fremmer et ubibelsk budskap som ikke er fra Gud.
 • Det ville ikke vært noen form form åndelig maktmisbruk som bruker Gud som et middel for vonde hensikter.

Du skal holde hviledagen hellig

 • Storsamfunnet ville hatt en dag som var viet til Gud og mennesker. Mange ville brukt mer tid på måltid sammen med familien.
 • Kristne ville prioritert å gå på gudstjeneste på søndagen, og vi hadde kommet enda nærmere Gud gjennom stilletid, hvile, bønn og bibel.
 • Vi hadde fått den hvilen vi trenger til å arbeide den kommende uken; både fysisk, mental og åndelig helse ville forbedret seg.

Du skal hedre din far og din mor

 • Barn og ungdommer hadde snakket til sine foreldre med respekt (både de som fortjener det og de som ikke fortjener det).
 • Krangler i familien hadde sunket dramatisk.
 • Vi hadde tilbydd å hjelpe våre foreldre med hverdagslige og større utfordringer.

Du skal ikke slå i hjel

 • Det hadde naturligvis ikke være noen drap av noe slag.
 • Ingen form for krig. Ingen første eller andre verdenskrig. Ingen krig i Ukraina. Freden hadde rådet over hele verden.
 • Alt hat, hevnlyst og sinne som kommer som et resultat av at noen blir drept, hadde vært unngått.
 • Vi hadde verdsatt at alle mennesker er skapt i Guds bilde, selv våre fiender.

Du skal ikke bryte ekteskapet

 • Ekteskapet hadde vært en trygg enhet der man ikke trengte å bekymre seg for å bli forlatt. Det hadde ikke vært noe utroskap og ingen skilsmisser.
 • Ingen skam og sorg fra tidligere forhold som har brutt seksuelle grenser før ekteskapet.
 • Ingen voldtekter.
 • Aborttallene ville rast dramatisk.
 • Barn ville vokst opp i trygge rammer med begge foreldrene.

Du skal ikke stjele

 • Tilliten mellom mennesker ville økt dramatisk.
 • Ingen hadde trengt å låse døra hjemme, og ingen hadde vært redd for å legge fra seg verdisakene sine.
 • Samfunnet ville spart milliarder av kroner som brukes på sikkerhet.
 • Yrker som ville blitt ubrukelige: billett-kontrollører på kollektivtransport, produsenter av låser og nøkler, stemmen på flyplassen som sier du må passe på bagasjen din.

Du skal ikke vitne falskt mot din neste

 • Ingen hadde fortalt løgner, og baksnakking hadde uteblitt.
 • Sannheten hadde fått råde i alt vi gjør. Bibelen lærer oss at Sannheten, Jesus, setter oss fri.
 • Vi ville bekjent våre synder og det vi har gjort galt, uten å prøve å skjule det for dem rundt oss og Gud.

Du skal ikke begjære din nestes eiendom

 • Egoismen i oss ville forduftet, og vi hadde gledet oss over det andre har, selv om vi ikke har det selv.
 • Materialismen i våre hjerter ville kollapset.
 • Det ville ikke vært noe overforbruk, og vi ville tatt bedre vare på jorden vår på bærekraftig vis.
 • Alle hadde respektert andre sin eiendom, landområder og grenser.

Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

 • All form for misunnelse hadde forduftet.
 • Vi ville opplevd enda større glede over der vi har, og ikke det vi ikke har.
 • Ingen hadde sett på andre jenter eller gutter med seksuelle tanker, utenom sin egen ektefelle. #metoo hadde aldri blitt et tema.
 • Vi hadde heiet på hverandre, vært glade på andres veiene, og all form for hevntanker hadde forduftet.

Høres det for utopisk ut?

Det høres kanskje for godt ut til å være sant, men dette tankeeksperimentet viser tydelig for meg at konsekvensene av å holde Guds bud er gode.

Men det forblir kanskje et tankeeksperiment. For vi mennesker har på grunn av vår synd gjort opprør mot Gud, som gjør at vi ikke ønsker å følge hans gode vilje for livene våre. Det viser meg igjen at jeg trenger Jesus, som er den eneste som kan ta min synd på seg, slik at jeg en gang får komme tilbake igjen til Guds himmelske rike.

For DER blir verden god, slik Gud opprinnelig skapte den.

Faktisk liknende det vi har sett på her. Det vil ikke være noen tårer, ingen sorg, skrik og smerte. Synden er ikke mer, og vi får ta del i evig lovprisning av Gud med alle folkeslag. Det blir helt fantastisk! Det ser jeg fram til.

La meg avslutte med Jesus sin oppsummering av det største budet:

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.» Matteus 22,37-39

__

Og forresten, dette var ikke ment å være vitenskapelige forskning og begrunnede påstander, men enkelt og greit et lite tankeeksperiment. 

Lightstock / Kevin Carden

Livet

Livet er en artikkelserie der vi skriver om det som er aktuelt for hverdagslivet til våre lesere.