Sykdom og helbredelse

Sykdom og helbredelse

Sykdom kan ramme kristne, og er ikke et tegn på at man ikke "tror nok" på Gud. Samtidig lærer Bibelen oss noe om helbredelse og bønn for syke.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

I enkelte sammenhenger fokuseres det mye på helbredelse og bønn for syke. Ikke alt som sies og læres i den forbindelse er bibelsk.

Noen sier at  kristne mennesker ikke trenger å være syke dersom troen deres er sterk nok. Andre har hevdet at sykdom skyldes demoner, og at helbredelse skjer ved utdrivelse av disse. Dette er ubibelske oppfatninger, som har påført mange syke store lidelser.

Bibelen lærer oss faktisk noe om helbredelse og bønn for syke

Bibelen lærer oss  at kristne må leve under de samme vilkår som andre mennesker i denne verden. De kan derfor ikke regne med å unngå sykdom. Flere av dem Gud har fått bruke mest, har hatt tunge prøvelser.

Når dette er sagt, må vi ikke glemme at Bibelen faktisk lærer oss noe om helbredelse og bønn for syke. Enkelte kristne kan få nådegave til å be for syke slik at disse helbredes. Det er også viktig å være klar over at Bibelen har gitt oss veiledning om hvordan vi skal gå frem når vi ber for syke. Den finner vi i Jakobs brev 5,14–15:

«Er noen blant  dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder skal han få dem tilgitt.»

Troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp

Bibelen oppfordrer oss  ikke til å la bønn for syke skje foran en stor forsamling. Syke mennesker skal få slippe belastningen med å stille seg frem for en stor forsamling for så å bli bedt for. Den syke får i stedet kalle noen hjem til seg, og de skal be for ham eller henne der.

Troens bønn skal hjelpe den syke, og «Herren skal reise ham opp», leser vi. At Herren reiser opp er ikke nødvendigvis ensbetydende med at den syke blir frisk. Helbredelse kan skje, og mange kan vitne om at det virkelig har skjedd. Men det kan også hende at Gud gir den syke oppreisning ved å gi ham eller henne styrke til å bære sin sykdom.

Jesus advarer mot  dem som bruker helbredelse og under som tegn og bevis på at deres virksomhet er av Gud. I følge ham kan også falske profeter og hyrder helbrede. Han sier derfor like ut at sterkt fokus på helbredelser og under skal være noe som kjennetegner de falske profeter og hyrder i den siste tid.

Under og tegn er med andre ord ingen garanti for at en virksomhet er av Gud: «(…) falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig”, sier Jesus. (Matt 24,24).

Foto: jackhynes/flickr.com