#metoo i kristne miljøer

#metoo i kristne miljøer

Seksuelle overgrep, krenkelser og trakassering finner sted i kristne miljøer også. Kari Margrethe Solvang (t.h.) forteller hva du kan gjøre dersom det skulle skje med deg.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland (t.v.), og personalleder, Kari Margrethe Solvang (t.h.), sier det er lav terskel for å kontakte dem for hjelp hvis du har blitt utsatt for en seksuell krenkelse.

#metoo-bevegelsen har vist at seksuelle overgrep, krenkelser og trakassering finner sted i alle områder av samfunnet – også i kristne miljøer. Kari Margrethe Solvang, leder for personalavdelingen i NLM, har jobbet med slike saker i 7-8 år. Hun har fulgt mange jenter og kvinner som har blitt utsatt for overgrep i kristne sammenhenger.

– Det gjør veldig inntrykk å se hvordan livet deres blir ødelagt fordi at alt blir så berørt av det. Jeg har også fulgt jenter som sakte, men sikkert har kommet tilbake til studier, tjenester og til det kristne fellesskapet. Det gjør det meningsfullt å jobbe med dette, sier Kari Margrethe.

Vet at overgrep skjer i kristne miljøer

Siden slutten av 90-tallet har det skjedd en bevisstgjøring om overgrep i kristne miljøer. Det har ført til utarbeidelse av retningslinjer for overgrepssaker og forebyggende- og holdningsskapende arbeid, både i NLM og andre kristne organisasjoner.

– Det er viktig å gjøre tematikken kjent i alle områder av organisasjonen, spesielt i unge miljøer, sier hun.

Hun mener det er vanskelig å si om kristne miljøer er mer utsatt enn, for eksempel, idretten.  Vi har så mange arenaer hvor vi er avhengige av tillit.

– Når det skjer i kristne miljøer kan det få en ekstra dimensjon, siden det skjer i en åndelig atmosfære, der man trodde man var trygg, med folk man hadde tillit til. Man kan tenke: Hvor er Gud oppi dette? Skal det ikke bare være fint i kristne miljøer? sier hun.

Viktig å snakke om det

– Hvordan kan dette  forebygges i kristne miljøer?

– Det er kjempeviktig at man snakker om det, svarer Kari Margrethe. – At det utarbeides undervisningsmateriale og at det blir tatt i bruk. Hva gjør en ungdomsleder når en blir forelsket, for eksempel? Hvilken rolle har man som ungdomsleder? Vi må være bevisst på det som skjer og skape rom for å snakke om seksualitet, kjønn og makt i kirken, fortsetter hun.

Et annet poeng er å reflektere over hvilken kultur en lar det kristne miljøet bli preget av.

– Vi må snakke om hva som er grei oppførsel og begynne med basic folkeskikk. Hvis en person har en sleipete sjargong, kan fort hele miljøet bli preget av språkbruken. Og vi må vurdere klemmekulturen og intimitetskulturen i mange kristne miljøer – hva er greit, hvor går grensen og når blir det kleint, legger hun til.

Dette kan du gjøre om det skjer med deg

– Hva gjør en om en selv blir utsatt for overgrep?

– Si ifra til en du har tillit til – en ungdomsleder, en voksen, helsesøster eller foreldre. Eller si det til en venn som kan varsle det videre for deg. Det er viktig at du som har blitt utsatt for det ikke skal bære på skyld og skam for det som ikke er din feil. Ansvaret skal legges på riktig person. Tillitsbruddet må få konsekvenser, så det ikke skjer med andre, understreker Kari Margrethe.

– Hvis du ikke opplever å bli hørt er det viktig at du sier det til en annen. Sånne saker SKAL varsles videre, fortsetter hun.

I NLM kan alle ta direkte kontakt med ledelsen, enten henne selv eller generalsekretæren, Øyvind Åsland (bildet), dersom de opplever at noen har krenket dem.

– Det skal være en lav terskel for å ta kontakt med oss. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre,  hvor alvorlig hendelsen er, kan du kontakte oss eller andre ledere for å få hjelp i hvordan å gå fram med det. Eller hvis du vurderer en anmeldelse av noe som har hendt tidligere, så kan vi tilrettelegge for juridisk rådgivning, forteller hun.

– Og hvis dette er en politisak, altså voldtekt eller grove hendelser etter straffeloven (inkludert spredning av nakenbilder), er det viktig at politiet blir kontaktet, avslutter hun.

NLMs arkiv

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland (t.v.), og personalleder, Kari Margrethe Solvang (t.h.), sier det er lav terskel for å kontakte dem for hjelp hvis du har blitt utsatt for en seksuell krenkelse.