Kroppen – Et tempel for Den Hellige Ånd

Kroppen – Et tempel for Den Hellige Ånd

Kroppen din er kjøpt og betalt, den har fått en ny eier.

Tema

Tema på i iTro i november er «Kropp»

Du har kanskje hørt det før: «Kroppen er et tempel for Den Hellige Ånd. Derfor må vi ikke finne på å forurense og skitne til kroppen vår! Vi må passe på å trene godt, vi må ikke røyke eller drikke alkohol, men stelle godt med kroppen vi har fått.» Ja, vi skal stelle godt med kroppen vår, men tenker vi mer på å stelle dette tempelet enn hva som hva som faktisk huser det?

tok bolig blant folket

Gud er helt  konkret nærværende gjennom hele Bibelen, han ønsker å være blant sitt folk. I mosebøkene leser vi om Gud som tok bolig blant folket ved tabernaklet og tempelet. I evangeliene leser vi om Gud som tok bolig blant folket ved at Jesus ble født som et menneske. I apostelgjerningene står det at Gud tok bolig i disiplene ved Den Hellige Ånd, og vi som tror har også fått Den Hellige Ånd, han bor i oss.

«Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som er fra Gud?» (1 Kor 6:19)

Når vi synder , er det som regel noe som rammer utenfor kroppen, men akkurat når det gjelder synder av seksuell art (som er sammenhengen ved dette verset), er det synder mot vår egen kropp. Vår egen kropp, som huser Den Hellige Ånd. Samtidig er vi lemmer på Kristi kropp «Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer?» spør Paulus i versene før. Han svarer på det selv: «Det må ikke skje!»

Gud, vår nye eier og sjef

«Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!» (1 Kor 6:19-20)

For vi eier  faktisk ikke vår egen kropp, men vi hører til Kristus, vi som har Kristi Ånd boende i oss. Kroppen er ikke herre over seg selv, Gud er herre over den. Vi har blitt kjøpt fri og prisen ble betalt på korset. Ettersom vi da har en ny eier, skal vi også leve et nytt og annerledes liv. Dette nye livet handler om å tjene Gud, vår nye eier og sjef, og å bruke kroppen vår til Guds ære.

la oss vandre i Ånden

Ved at den  Hellige Ånd bor i oss blir kroppen da et verktøy. Det står nemlig at vi skal kjennes på fruktene. «Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.» (Gal 5:22-23). Så la oss gjøre som det står i fortsettelsen, la oss vandre i Ånden vi som lever ved Ånden, og korsfeste kjødet med dets lidenskaper og begjær.

Foto: legends2K @ flickr