Kristen renhet: Mer enn sex før ekteskapet

Kristen renhet: Mer enn sex før ekteskapet

Den sagnomsuste sexsamtalen med tenåringen, var det min mor som måtte ta med meg. Jeg satt på i bilen, da hun utbrøt: «Sørg for at den holder seg i buksa og ikke gjør noen gravide.»

Sex og sånn

Sex og sånn er spalten hvor vi tar opp spørsmål rundt for eksempel seksualitet, forelskelse og forhold, på et bibelsk grunnlag.

Eric Demeter er en entreprenør som reiser mye rundt i verden. Hans lidenskaper er å vende hjerter til Kristus gjennom bibelorientert forkynnelse og å skape muligheter for de marginaliserte over hele verden.

Det var jo veldig diskré, tenkte jeg.

I det minste var monologen kortfattet og praktisk. Og relevant. For kort tid etter begynte jeg å studere for første gang på et universitet. Men sexsamtalen var først og fremst bare traumatisk.

Seksualmoral er en betydelig del av det å være ren, særlig fra et kristent ståsted. Nesten fra fødselen av hører kristne barn pastorer og kirkeledere tale om å holde seg til en er gift.

Jesu etterfølgere burde åpenbart unngå å ha sex før ekteskapet. Bibelsitatene rundt sex utenfor ekteskapet er klare (se 1 Kor 7:2). Men noen av dere blir nok likevel overrasket over å få høre at det finnes en annen form for renhet. En form som er langt mer fundamental i Jesu lære, enn det en får høre på søndagsskolen.

Helhjertethet i gudsforholdet

Det kristen renhet hviler på er en sann tro og helhjertethet i gudsforholdet. Det handler ikke bare om å unngå enkelthandlinger, selv om det også er en del av det, men om en villighet til å følge Jesus og hans veier. Renhet setter Gud først. Det er nøyaktig hva Jesus selv sier «salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud» (Matt 5:8)

Fra innsiden og ut

Kristen renhet er en reise som må starte fra innsiden og flyte ut av oss. Å begynne et annet sted er å vandre på fariseernes vei. De var så opptatt av å gjøre det som er rett, at de glemte at det også handler om å ville være et godt menneske. Loviskhet oppstår når en overser hjertet og dyrker det ytre. Dette snakket også Jesus om. «Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og grenseløst begjær.» (Matt 23:25)

Indre renhet er det som er viktigst for Gud. Og det er umulig å oppnå på egenhånd. Vår åndelige fordervelse er for stor til at gode gjerninger kan rette det opp. Heldigvis har Jesus da han kom til jorden ikke bare fikset opp hjertene våre, men faktisk byttet dem ut. Han kom for å rense våre «beger og fat» på innsiden.

Derfor sier Tit 3:5: «Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd».

Egoistiske formål

Å være ren betyr likevel ikke at vi aldri dummer oss ut. Faktisk betyr det at vi forstår at vi, på grunn av egen fordervelse, ikke vil annet enn å trosse Gud – med mindre han selv griper inn. Jeg har måttet lene meg på 1 Joh 1:9 oftere enn jeg liker å innrømme: «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.»

Om du har klart å unngå å ha sex før ekteskapet, eller du har ligget med alle guttene i klassen, så er ens renhet uansett basert på Kristi gjerninger. Ikke våre. Det er et teologisk feilskjær å definere renhet som noe vi gjør eller ikke gjør.

Kristen renhet kan verken mistes eller oppnås. Det er en permanent tilstand Jesu etterfølgere har i ham. Men synd er fortsatt alvorlig og Gud gir oss ingen rett til å synde (se Rom 6). Det viktigste når vi har trosset Gud er å vende om, lære av det og komme seg videre i livet. Gud holder ikke tellingen, på syndene våre så da bør ikke vi heller gjøre det.

Renhet er også helliggjørende. Over tid vil det trenge inn i hvert eneste mørke hjørne i livene våre og fjerne ethvert spindelvev. Det er ikke lov å fremstille seg selv som bedre enn det enn egentlig er. Hvite løgner forsvinner. Vår indre kamp gir etter, fordi vi slutter å bruke andre mennesker kun for egoistiske formål.

Renhet i endring

Å vokse i vår renhet er helt nødvendig for en seriøs kristen, men det ender ikke der. Renhetens mål er handling – å elske Gud, andre og oss selv. Peter sier at «Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte!» (1 Pet 1:22)

Jakob skriver at ren religion er er «å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød» (Jak 1:27). Men uansett hva vi velger å tjene Gud med, om vi blir kalt til å ta oss av enker eller foreldreløse, kjempe mot sextrafficking, beskytte miljøet, få forretningsmiljøet til å engasjere seg i saker, kjempe mot abort, eller å tjene familien, så har vi den samme kilden  «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann» (se Joh 7:38)

Selvsagt bør alle kristne unngå seksuelle synder, men kristen renhet handler om så mye mer. Renhet i Guds øyne skjer når alt vi gjør blir gjort som tilbedelse til ham.

Denne saken er først publisert i RELEVANT Magazine, og er oversatt til norsk med tillatelse. 

Sex og sånn

Sex og sånn er spalten hvor vi tar opp spørsmål rundt for eksempel seksualitet, forelskelse og forhold, på et bibelsk grunnlag.

Eric Demeter er en entreprenør som reiser mye rundt i verden. Hans lidenskaper er å vende hjerter til Kristus gjennom bibelorientert forkynnelse og å skape muligheter for de marginaliserte over hele verden.