Konge!

Konge!

Salme 8 er ikke bare sant om meg. Det er også sant om deg. Du er konge!

Håkon S. Pedersen er doktorgradsstipendiat ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, somdriver bloggen «På sporet av sannhet.

Hvordan vi ser og tenker om oss selv og andre, formes og bestemmes ofte av mange forskjellige ting. Det kan være de store klassiske tingene som hudfarge, kjønn, legning, økonomi, politisk ståsted, tro osv. Eller det kan være de litt mindre viktige, men typiske ting som humor, utseende, kunnskap, egenskaper osv.

Jeg ønsker og ber imidlertid om at slike ting i størst mulig grad blir korrigert av Salme 8. Salme 8 gir meg trygghet, samtidig som den også utfordrer meg kolossalt.

Alt la du under hans føtter

Med det storslåtte  skaperverket som bakgrunnsteppe, sier Sal 8 noe viktig om hva jeg er som menneske:

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det
Du gjorde ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære.
Du gjorde ham til herre over dine henders verk
alt la du under hans føtter. (Sal 8,4-7)

Nåde den som prøver å ta fra meg den kronen!

Sal 8 er  gir trygghet fordi den sier at jeg er langt fra en tilfeldighet, overlatt til meg selv og mine egne forsøk på å gjøre meg meningsfull og betydningsfull.

Først, Gud står bak meg. Gud har skapt meg og villet meg, og han har bestemt hva jeg er, både i forhold til seg selv og i forhold til resten av den skapte verden. Kort sagt, som menneske er jeg konge! Jeg er litt lavere enn Gud, satt over alt annet skapt og tildelt en krone med herlighet og ære. Nåde den som prøver å ta fra meg den kronen!

Dernest, selv om  jeg som menneske er konge, så er jeg fremdeles et lite menneskebarn. Jeg har klare begrensninger og åpenbare svakheter. Det hører med til det å være skapt. Men i min svakhet, så er jeg fremdeles Gud sin. Jeg er og forblir hans skapning. Han husker på meg, han tar seg av meg og vil ha med meg å gjøre. Alt dette bare fordi jeg er til; fordi jeg er menneske.

Sal 8 er utfordrende av den enkle grunn at Sal 8 ikke bare er sant om meg. Det er også sant om deg. Sal 8 utfordrer meg til å tenke sant om hva du er som menneske. Uavhengig av alder, kjønn, tro, hudfarge, legning, status, utseende, humor eller hva det måtte være. Du er konge! Du er villet av Gud – Gud sin skapning. Og når Gud husker på deg og ser til deg, så er det ingen grunn til at jeg ikke skulle gjøre det samme.

Foto: james clear på flickr

________________________________________________________________