Kan vi be feil?

Kan vi be feil?

Er det feil å be om at Manchester United skal vinne over Chelsea?

– Den største ”feilen” tror jeg må være å tilbe feil Gud. Er du en etterfølger av Jesus kan du selvsagt ikke tilbe andre guder. Jesus og de første kristne ba for eksempel aldri til engler eller til jomfru Maria.

Ordene kommer fra nesten-presten Eirik Nyfeldt Bø, som vi har bedt om å dele noen tanker rundt akkurat dette – ”å be feil”. Han mener likevel ikke dette er et helt heldig uttrykk, og mener vi heller kan snakke om å be ”sunt” eller ”usunt”.

Lignelsen kan vise oss noe om "sunn" og "usunn" bønn

– For å svare  på spørsmål som dette må vi først og fremst går til Bibelen, sier han.- Men det er dessverre ikke sånn at Paulus eller noen andre har sagt at ”Dette er feil måte å be på”. Likevel tror jeg vi kan finne noen hint om hva som gjør en bønn ”sunn”.

Eirik viser til lignelsen som står i Luk 18, der en fariseer og en toller går til tempelet for å be.

– Fokuset til fariseeren er utelukkende på ham selv, og han avslutter bønnen med å takke for at han ikke er som syndere, for eksempel som tolleren. Han takker for at han ikke er som alle andre, som de som ikke fikser kristenlivet sitt, forklarer Eirik.

Tolleren på sin  side tør ikke se opp en gang, men slår øynene ned, og ber: ”Gud, vær meg synder nådig!”

– Dette er kanskje ikke bare en tekst om bønn, men kan likevel vise oss noe om sunn og usunn bønn. Jeg tror det viktigste ikke er om man ber ”rett eller feil”, men hvilket fokus man har, og hvem vi ber til.

Det er naturlig at vi legger det det som betyr mest for oss iGuds hender, også Manchester United

Eirik mener det  er viktig å huske at vi er ”barn av Gud”. Og som barn flest hender det vi ber om ting som vi ikke ser rekkevidden av selv, og som kanskje ikke er bra for oss. Kanskje er det derfor Paulus ønsker at de kristne skal vite at vi har Den Hellige Ånd, som formidler våre sukk og bønner til Gud.

– Paulus snakker om modenhet som kristne, sier Eirik videre, – Og etter hvert vil vi vokse i fokuset vårt. Når du er ti-tolv år, og livskvaliteten avgjøres av hvordan Manchester United gjør det i helgas kamp mot Chelsea, er det naturlig at vi legger dette i Guds hender, det som betyr mest for oss.

Derfor tror han at vi etter hvert som vi modnes som kristne får et sunnere fokus enn dette, men han mener likevel ikke det er feil å be slik.

– Jeg vil slå et slag for hverdagsbønnen, med det mener jeg alle disse ”sukkene” vi har i løpet av en dag. Bønn handler nemlig mye om å involvere Gud i livene våre.

Vi begynnerikke med å fokusere på oss selv, men på ham vi ber til"/h2>

Eirik avslutter med  å vise til noen viktige ting i Fader vår.

– Når Jesus skal lære disiplene å be, lærer han dem ”Fader vår”, sier han. – Og vi kan lære ganske mye av fokuset i Fader vår. Her begynner vi ikke med å fokusere på oss selv, men på ham vi ber til. ”Fader vår, du  som er i himmelen. La ditt navn  være hellig, la ditt rike  komme, la din vilje  skje”.

– Og når vi etter hvert skal be for oss selv, gjøres dette med en bønn om nåde, og med ydmykhet, der vi erkjenner at ”daglig brød” er en gave fra Gud, sier han til slutt.

Foto: Paolo Camara på flickr

Temaet for iTro i september er ”Tilbedelse”.

Eirik Nyfeldt Bø går siste året på profesjonsstudiet i teologi, for å bli prest.