Føler du deg avvist, annerledes eller mislykket? Da bør du lese Lukasevangeliet

Føler du deg avvist, annerledes eller mislykket? Da bør du lese Lukasevangeliet

Lukasevangeliet er full av lignelser og historier som vi ikke finner i noen av de andre evangeliene - og de har noe spesielt til felles.

Lukasevangeliet

Lukas skrev ett av de fire evangeliene. Han var lege, og reiste på misjonsturer med Paulus. Evangeliet ble skrevet rundt år 85-90 E.Kr. Han har også skrevet Apostlenes Gjerninger.

Helt i begynnelsen av Jesu virke reiste han hjem til Nasaret der han hadde vokst opp. Han gikk inn i synagogen og siterte profeten Jesaja. 

I Lukas 4,18-19 leser vi ikke om at Jesus skulle forkynne gode nyheter fattige, gi frihet til fanger og undertrykte, gi syn til blinde og rope ut et nådens år fra Herren. 

På mange måter setter dette kursen for innholdet i resten av  Lukasevangeliet. Fordi Lukas, kanskje mer enn noen av de andre evangelistene, skriver om og til nettopp disse menneskene.

Lukasevangeliet er unikt

Selv om de fire evangeliene har flere likheter, ser vi at de har ulikt fokus. Markus hadde mye fokus på Jesu mirakler, Matteus på Jesu lære og Johannes på Jesu guddommelighet. Lukas hadde derimot tydelig fokus på Jesu lignelser. Visste du at 18 av disse lignelsene er helt unike for Lukasevangeliet?

Hele 59% av Lukasevangeliet finner vi ikke i noen av de andre evangeliene. Hvis du legger til Apostlenes Gjerninger (som Lukas også har skrevet), utgjør det hele 27% av det nye testamente. Det er faktisk mer enn alle brevene til Paulus. 

Fra én hedning til alle hedninger

Lukas var lege av yrke og deltok på misjonsreiser med Paulus. I tillegg var han en hending. Det betyr at han ikke selv var jøde, men kom fra et annet folk.

Derfor er Lukas i sitt evangelium svært tydelig på at Jesus ikke bare kom for å frelse jødene, men hedningene også.

Det ser vi allerede gjennom Simeons lovsang når han ser Jesusbarnet (som vi også bare leser om i Lukas).

Hedningen Lukas viser oss at Jesus kom for å frelse alle mennesker

Sakkeus og Den bortkomne sønn

  • Har du noen gang følt deg utenfor eller avvist?
  • Har du noen gang før deg mislikt eller mislykket?
  • Har du noen gang følt deg annerledes eller anklagd?
  • Har du noen gang følt deg lite verdig for Guds kjærlighet?

Da vil du elske å lese historiene og lignelsene Lukas skriver om.
Flere av disse eksklusive Lukas-historiene er også Bibelens mest kjente.

  • Visste du at historien om Sakkeus bare finnes i Lukasevangeliet? Den kortvokste tolleren som ingen likte, men som fikk besøk av verdens frelser.
  • Visste du at lignelsen om den bortkomne sønn bare finnes i Lukasevangeliet? Sønnen som reiste bort fra faren sin, kastet bort alt han eide, men ble tatt imot igjen av faren som løp han i møte og kastet seg rundt han.
  • Visste du at lignelsen om den barmhjertige samaritan bare finnes i Lukasevangeliet? Mannen fra folkeslaget som ble sett på som jødenes fiender, fikk inderlig medfølelse med den forslåtte mannen og hjalp han.
  • Visste du at historien om kvinnen som fikk syndene tilgitt bare finnes i Lukasevangeliet? Hun som salvet Jesu føtter med salve fra en alabastkrukke, og fikk syndene sine tilgitt.
  • Visste du at historien om røveren på korset bare finnes i Lukasevangeliet? Han som ble korsfestet sammen med Jesus og fortjente straffen, men som Jesus tok med seg til paradis.

Ser du noen fellestrekk her? Jesus møter tollere, fattige, forkomne, forslåtte, samaritanere, kvinner, forbrytere prostituerte og syndere. Det var de Jesus kom for.  Nettopp dette ønsker Lukas å få fram: Jesus er frelser for alle!

Det betyr også at Jesus kom for DEG!

Hvem bruker du tid sammen med?

Helt til slutt ønsker jeg å gi deg en utfordring ved å stille deg noen spørsmål basert på det Lukas har vist oss.

Hvem bruker du tid med?

Jesus sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Luk 4,21-32

Hvem inviterer du hjem på besøk?

Jesus sa: «Når du skal ha gjester eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektninger eller rike naboer […] Nei, når du skal holde selskap så innby fattige og uføre, lamme og blinde.» Luk 14,12-13

Hebrewish Designs / Lighstock

Lukasevangeliet

Lukas skrev ett av de fire evangeliene. Han var lege, og reiste på misjonsturer med Paulus. Evangeliet ble skrevet rundt år 85-90 E.Kr. Han har også skrevet Apostlenes Gjerninger.