I Mali

I Mali

Etter uroligheter i Mali våren 2012 måtte NLMs utsendinger trekkes ut av landet. Nå er en utsending på plass igjen.

Misjon

I denne spalten kan du lese om misjon sett fra ulike perspektiv.

I september reiste Bergfrid Almelid til Bamako i Mali, og hun forteller oss litt om situasjonen der.

– Hva har skjedd i Mali siden sist?
– Mali har opplevd borgerkrig i nord (en folkegruppe ønsket egen stat), statskupp i sør og islamister (fra mange land) som nesten tok makten i hele landet. Styrker fra Frankrike og Tchad kom Mali til unnsetning, og angrepet ble slått tilbake. Etter en tid med overgangsregjering, ble det nylig gjenomført demokratiske valg. Situasjonen er fremdeles spent i noen byer i nord, og hvordan de militære vil forholde seg til sin rolle og til de folkevalgte er noe usikkert.

– Er det mye som er forandret siden misjonærene måtte forlate landet?
– Statskuppet gjorde at både private investorer og flere land trakk tilbake finasiell støtte, noe som har bidratt til økt arbeidsledighet og fattigdom, spesielt i byene.

Glad at jeg kan være en representant som viser at vi som misjon ikke har glemt våre venner

– Hvordan opplever du det å være tilbake i Mali?
– Jeg opplever glede og fred ved å være tilbake i Mali og jeg kjenner meg veldig velkommen i landsbyen der jeg nå bor. Mange kan ikke forstå at misjonærene reiste… Derfor er jeg glad at jeg kan være en representant som viser at vi som misjon ikke har glemt våre venner.

Er det trygt å være misjonær i Mali nå?
– Personlig føler jeg meg trygg både i Bamako (hovedstaden) og i landsbyen der jeg bor. Faren for terroranslag i Bamako kan ikke helt utelukkes, men dette er ikke noe jeg er redd for i dagliglivet. FN sender inn fredsbevarende styrker, men områdene i Nord-Mali er likevel ikke anbefalt som reisemål for vestlige.

Dersom den politiske situasjonen i landet stabiliserer seg, ønsker vi misjonærer både i Bamako og i landsbyen

Har dere noen tanker om hvordan det blir fremover, kommer mange misjonærer til å dra til Mali, og er det de samme prosjektene som tidligere dere vil jobbe med?
– Dersom den politiske situasjonen i landet stabiliserer seg, ønsker vi misjonærer både i Bamako og i landsbyen, helst flere enheter, spesielt i landsbyen. Dessverre er ikke så mange klare til å komme. Vi satser på relasjonsbygging og evangelisering, små utviklingsprosjekt, oversettelse av små hefter til malinke, kristne radioprogram, spredning av lydfiler via minnekort på mobiltelefoner og radioer m.m. Det er et ønske å få til en egen bibeloversettelse på malinkedialekten i området NLM jobber i.

Bønneemner 

  • Be om at noen av de vi har hatt kontakt med i flere år, gjerne hele familier, tar imot Jesus…i dette skoleåret, – og at en (hus)menighet blir etablert.
  • Be om at de små utviklingsprosjektene NLM støtter lykkes og blir til STOR velsignelse.
  • Be om Guds konkrete og praktiske ledelse i dagliglivet, at jeg bruker tiden godt.
  • Be om at jeg lærer malinkespråket…. Kjempegodt!:)
  • Be om at Gud kaller malinkeer og misjonærer til Bibeloversettelse på malinke og at det legger seg til rette med gode samarbeidspartnere.

2012-2013 samlet Siembra inn penger til arbeidet NLM driver i Mali og Elfenbenskysten. Her er noen av filmene som ble laget i og om Vest-Afrika:

Gullgraverne i Narena

– Håper de forteller det videre

Sebenikoro

De trenger Jesus

Ill.foto:  Bård Kristian Bøe