Hvordan holde hviledagen hellig?

Hvordan holde hviledagen hellig?

– En hellig dag, annerledes og motkultursk. Ikke en dag av verden, som vil ha stadig mer, enda raskere. Men en dag gitt av Gud. Til å se det gode Han har gjort, og stadig gjør, skriver Lars Håkon Slette.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Hellig».

Klokken nærmer seg seks lørdags kveld.

De siste forberedelsene til middagen gjøres. Bordet dekkes. De siste SMSer sendes og mobilen settes i flymodus de neste tjuefire timene.

«Vi er samlet i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn»

Det lukter nydelig av maten og det henger en forventning i luften. Til kvelden med fellesskap og døgnet med hvile.

Hviledagen er en gave, i likhet med alt godt Gud har gitt oss. Vi fortjener det ikke, likevel befaler han oss å ta det imot.

«Takk Gud, for alt det gode du har skapt og takk for at du lar oss få del i det! Takk for at vi kan få hvile fra vårt arbeid i dag, og takk at du minner oss om den evige hvilen som venter oss! Herre, vi ber…»

Bønnen innleder måltidet, setter rammen for fellesskapet og markerer starten for noe annerledes. Det er Hviledag.

En gave gitt fra Gud

Hviledagen er en gave, i likhet med alt godt Gud har gitt oss. Vi fortjener det ikke, likevel befaler han oss å ta det imot. Jeg klarer ikke alltid hvile godt i døgnet mellom klokken seks lørdag kveld og klokken seks søndag kveld. Tanker fjerner fokuset fra her og nå.

Gud møter meg ved sin nåde og lar meg stadig se nye sider av hvordan evigheten har berørt våre liv allerede nå.

Ting store som fjell venter i uka som ligger foran, eller noe ubetydelig smått som jeg egentlig burde ha lagt bak meg, gnager som en stein i skoen. Jeg er sikker på at du kjenner deg igjen. Samtidig er gaven der og venter på oss.

«Jeg insisterer» sier Gud, «Kom til meg alle som strever og bærer tunge byrder, for jeg vil gi dere hvile!»

Ikke en dag av verden

Hviledagen, et døgn i uken, kan holdes hellig(annerledes) på mange måter. Sabbat, eller hviledag, er en kristen trospraksis med røtter i jødedommen, de ti bud, utvandringen fra Egypt og skapelsen. En gudegitt rytme for uken, med ekko til evigheten.

Jeg jobber stadig med å ikke snuble inn til hviledagen for å komme til hektene. Forberedelse er en nøkkel for å hvile godt og bli overfylt av beundring til Gud, så det kan prege dagene som kommer.

Holder du ikke hviledagen hellig? Jeg klarer heller ikke det, men Gud møter meg ved sin nåde og lar meg stadig se nye sider av hvordan evigheten har berørt våre liv allerede nå.

En hellig dag, annerledes og motkultursk. Ikke en dag av verden, som vil ha stadig mer, enda raskere. Men en dag gitt av Gud. Til å se det gode Han har gjort, og stadig gjør.

Hvordan hviler du godt?

Kanskje har du som meg vokst opp med kirkegang, søndagstur og søndagsmiddager, og likevel ikke hatt et nært forhold til hviledagen. Da skal du vite kjære bror eller søster, at du har snublet over en av de mange skattene i kristenlivet. Hvem vil ikke samle på fine skatter? Kanskje kan denne lille teksten gi deg inspirasjon til utforske denne gaven fra Gud!

En dag til å ta imot. Smak, se, lytt, kjenn at Gud er god. På den første dagen Adam og Eva vandret rundt i Paradis, så hvilte Gud.

Jeg jobber stadig med å ikke snuble inn til hviledagen for å komme til hektene. Forberedelse er en nøkkel for å hvile godt og bli overfylt av beundring til Gud, så det kan prege dagene som kommer. Kanskje en tur ut i Guds skaperverk er en god idé.

Hvordan hviler du godt?

Det venter oss en evig hvile hos Gud

Jeg vil gi dere hvile. Kanskje du trenger å være alene med Jesus og bli med han til et øde sted slik Han inviterer til i Markus 6,31, denne dagen kan være fin til det.

Denne dagen er også fin til fellesskap, spesielt etter Covid. Fellesskap med bønn, lovsang og bibellesing. Fellesskap til oppmuntring og oppbyggelse så vi kan bli fylt med glede og kraft til arbeidet som ligger foran.

Det er fremdeles en sabbatshvile i vente.

Hva sier hviledagen i dag, om den evige hvile vi har hos Gud? Hvordan runger Jesu død og oppstandelse over hvilen i dag?

Unsplash

Tema

Tema på iTro i oktober er «Hellig».