Hva skal man gjøre når det man lærer om på skolen ikke samsvarer med det Bibelen sier?

Hva skal man gjøre når det man lærer om på skolen ikke samsvarer med det Bibelen sier?

Det er ikke lett å stå i spagat mellom samfunnets kultur og Guds ord.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

I norske klasserom i dag er det mye god, mye helt grei, men også noe nokså dårlig undervisning. Formen på undervisningen skal jeg ikke mene så mye om. Det er på ingen måte lett å være lærer, spesielt i en tid der ungdom kanskje får stadig mindre respekt for autoriteter.

Det er mer problematisk når det barn og unge får presentert som nøytral fakta på skolen, egentlig er basert på et verdensbilde som utelukker at Gud finnes, og derfor strider mot kristent livssyn.  

I den offentlige skolen blir det dermed stadig vanskeligere å være kristen offentlig, for da tror man jo (ifølge fordommene) på ting som både er feil, gammeldags og bakstreversk, om ikke direkte menneskefiendtlig.

Du er ikke dum bare fordi du tror på Gud.

Det som blir flagget som nøytralt og tolerant føles nok ikke slik for den unge kristne som prøver å få det som man har hørt av læreren til å gå opp med det man har lest i Bibelen.

Angripe andres meninger

Lærere skal jo vite hva de snakker om – og vite når de ikke vet hva de snakker om. Å finne balansen der er en kunst.

Det er lett å sitte på avstand og mene det og det om ulike grupper vi er uenige med, og tillegge de diverse meninger vi tror de har. Da er det lett å gå på en smell.

Som oftest er det nok visere å snakke fram det man selv vet man tror på, framfor å angripe det man antar sin meningsmotstander mener.

Her har både ikke-troende og vi kristne noe å lære. Dialog er viktig. Om det i undervisningen blir sagt noe om kristne som du vet ikke stemmer, kan du kanskje benytte muligheten til å lære klassen din noe nytt, hvis du føler deg trygg nok til det.

Snakk med foreldrene dine

Dersom foreldrene dine er kristne, bør det ha stor betydning også for dem hva slags undervisning du får på skolen. Om foreldrene dine ikke tror, er det lurt å prate med en voksen kristen om det, og hvordan det er å være kristen på skolen.

Et klassisk kristent prinsipp er at vi skal være i verden, men ikke av verden. Det bør ikke være nødvendig at kristne må gå på egne skoler for ikke å bli svartmalt i klasserommet. Dessverre frykter jeg at det kan være tilfelle noen steder.

Husk:

Husk på dette når du sitter i klasserommet og blir undervist ting om kristen tro som du vet ikke stemmer, eller om vitenskap, seksualitet eller kjønn:

Du er ikke dum bare fordi du tror på Gud. Noen av de største vitenskapsmennene gjennom tidene var troende kristne. Isaac Newton, Nikolaus Kopernikus og Galileo Galilei, for å nevne noen.

Du er ikke alene.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.