Hjelp meg å se din plan for meg, Gud!

Hjelp meg å se din plan for meg, Gud!

Det er lett å bli utålmodig og frustrert når en ikke får bønnesvar med en gang. Noen ganger må en lære å lytte til hva Jesus sier. En må våge å stole fullt og helt på Han.

Mitt vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrder spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.

For noen år siden var livet mitt utfordrende. Jeg slet med dårlig selvtillit, mestret ikke å være med i sosiale sammenhenger og holdt meg mest for meg selv. Etter hvert mistet jeg kontakten med folk på samme alder, og jeg ble mer og mer innesluttet. Jeg følte at jeg ikke hadde noen gode kvaliteter eller talent å vise til, og hverdagen ble hard å mestre.

«..selv om jeg ba hver dag, følte jeg at jeg ikke fikk noe svar.»

Ofte ba jeg til Gud om at han måtte hjelpe meg. Jeg ba om at jeg måtte få nye tanker om meg selv, og at jeg kunne klare å være med i sosiale sammenhenger. Men selv om jeg ba hver dag, følte jeg at jeg ikke fikk noe svar. Jeg må innrømme at jeg noen ganger tvilte på om virkelig Gud var der for meg. Blant annet ba jeg om at Gud måtte hjelpe meg å finne ut av hva og hvor jeg skulle etter videregående. Jeg var bekymret for hva fremtiden ville bringe, og jeg turte ikke å stole helt og fullt på Gud.

Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn. Sal 37,5

I Hans hender

Plutselig en dag fikk jeg det for meg at jeg skulle søke på folkehøgskole. For en så beskjeden og usikker person som meg, skulle man jo tro at et slikt valg ville være utenkelig. Der og da kom det litt ut av ingenting, samtidig som jeg nå i ettertid ser at Gud viste meg veien jeg skulle gå. Jeg var hele tiden i Hans hender, selv om jeg ikke følte det slik da.

«Jeg var hele tiden i Hans hender, selv om jeg ikke følte det slik da.»

Folkehøgskolelivet skulle vise seg å være det jeg trengte for igjen å få troa på meg selv. Jeg fikk mange venner, fikk utviklet mine talent, og kanskje viktigst av alt: Jeg så hvilken ufattelig stor og mektig Gud vi har med å gjøre. Han griper inn, selv om det ofte skjer annerledes enn det man ber om eller ser for seg. Å våge å stole på Gud, er kanskje noe av det viktigste jeg erfarte. På folkehøyskolen fikk jeg også anledning til å kunne peke på Jesus også for de som ikke var kristne. Det var stort, og jeg er takknemlig for at Gud ønsket å bruke meg på så mange måter.

Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matt 6,34

Stol på Jesus!

Ofte tenker jeg at det er vanskelig å se alt som Gud gir meg. Han gir meg en ufattelig nåde hver dag, styrke til å klare livet og Han er aldri langt unna. Likevel blir jeg utålmodig og ønsker å få bønnesvar med én gang. Som kristen, tror jeg det er viktig å fokusere på den langsiktige planen Gud har med mitt og ditt liv. Bibelen sier mye om det å be i tro og i Jesu navn. Jeg tror derfor det er viktig at vi ikke bare ber Gud om det vi selv mener vi trenger, men at vi også ber om at Gud på vise planen Han har for oss. Bekymre deg aldri for hva neste dag vil bringe, men sett din lit til Gud.

En av sangene vi sang ofte på folkehøgskolen, var Du omgir meg. Jeg synes denne teksten sier mye om hva Gud betyr i mitt liv:

Når mi tru er svak og motet sviktar

og eg kjenner kalde redslevindar.

Då veit eg trass alt at du er nær meg,

du har lova vere med kvar ein dag.

 

Mitt vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrder spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.