– Han ser hver enkelt

– Han ser hver enkelt

Hva lærer man om Jesus - ved å se på de han møtte?

Tema

Tema for iTro i april er «Jesus».

I 2006 gav Alf Kjetil Walgermo ut bokenMestermøter.I boka skriver han om møtene med de 100 menneskene Jesus møtte, mens han gikk på jorda. Hvem var de, hvordan møtte Jesus de – kort sagt: hvordan møtene gikk for seg. Eller rettere sagt: kan ha gått for seg.

– Alle historiene baserer seg på bibelteksten, men jeg har skrevet veldig fritt utover dette. Det er ikke en bibeloversettelse, det er en fiksjon, sier forfatteren.

Serie ble bok .Han er i dag kulturredaktør i avisen Vårt Land. Boken skrev han derimot mens han jobbet i Ungdom og Tiden, forløperen til iTro.

– Det som til slutt er blitt til bokenMestermøterstartet som en serie i Ungdom og Tiden, da jeg jobbet der. Jeg skjønte tidlig at dette kunne det bli bok av, sier han.

– Hvordan jobbet du med historiene?
– Jeg researchet. Bibelen og historien.

– Foruten sveisen, hva lærte du av å jobbe så mye med tekster om Jesus?
– Hvordan Jesus møter mennesker. Det er spennende å se hvor mange måter Jesus møtte mennesker på. Det var ikke én formel. Han møtte hvert enkeltindivid på en ny måte.

Han venter litt før han fortsetter:

– Jesus tar mennesker på alvor. Han ser hver enkelt!

Stort spenn .Blant de hundre mestermøtene er historien om Barabbas, om Peter, om en gruppe gjetere, om noen fariseere. Veldig forskjellige personer.

– Det var et stort spenn. Noen mennesker refset han, andre tilgav han og noen fikk oppreisning, sier Walgermo.

– Hvordan skal man lese Bibelen for å lære noe om Jesus?
– Det er mange måter, sier han.

Han trekker frem Origenes – en av de tidlige kirkefedrene. Han satte preg på bibellesning i hele middelalderen ved å snakke om fire måter å lese bibelen på:

Den bokstavlige måten: da leser du historiene i Bibelen bokstavlig, uten fokus på eventuelle underliggende betydninger.

Den typologiske måten: en måte å lese på som trekker tråd mellom Det gamle testamentet (GT) og Det nye testamentet (NT). For eksempel ord og handlinger i NT som spiller på ord eller handlinger i GT.

Den moralske måten: da leser du historien og trekker ut en moralsk verdi av det som skjer.

Den anagogiske måten: Da leser man Bibeltekstene med tanke på det som skjer fremover. Fokuset er på konsekvensene av handlingene.

Forbilledlig .Historiene Alf Kjetil Walgermo har brukt er stort sett konkrete møter, som kan fungere som eksempler på god livsførsel, ifølge Bibelen.

– Historiene som når Jesus møtte mennesker kan fungere som eksempelfortellinger. Han er et forbilde vi kan følge etter. Overalt der mennesker møtes blir det enten god stemning eller gnisninger. Sånn var det i Jesu møter også. Vi har noe å lære av hvordan han møtte hver enkelt, sier Walgermo.

Les også : iTro anbefaler Mestermøter.

Foto: Bård Kristian Bøe