En synd som ikke kan tilgis?

En synd som ikke kan tilgis?

iTro har fått et alvorlig spørsmål.

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under iLivet og Spørsmål og Svar.

Denne saken ble først publisert 10/11/2016.

Spørsmål:


I 2012 valgte jeg å følge Jesus, men julen 2015, da valgte jeg å ikke være en kristen lenger. Jeg levde i synd, men nektet aldri for at Gud var virkelig. Men jeg sa at jeg ikke var en kristen fordi jeg visste at en som er kristen kan ikke gjøre de syndene som jeg gjorde. Så jeg sa at jeg ikke var kristen. 

MEN heldigvis fant jeg frelsen igjen nå denne sommeren. Jeg har omvendt meg, og ønsker ikke å være den personen jeg var da jeg sa at jeg ikke var en kristen. Og jeg har bedt mye om tilgivelse for hver enkelt av de syndene som jeg gjorde. Men så kom jeg over et vers i Hebreerne 6,4-6.
Jeg har lest om at dette er den utilgivelige synd? Men gjelder dette meg? For jeg var jo en som hadde smakt Guds gode ord, men jeg valgte å gå bort i fra dette, …?

Svar:

Så fint at du har omvendt deg og kommet tilbake. Og så fint at du leser i Bibelen, selv når du finner krevende bibelvers.

Å være en kristen – eller ikke – er ikke som å melde seg inn og ut av et idrettslag eller et kor. Det er alvor.

Jesus ble straffet for alt

Det finnes mange slags synd, i ord, gjerninger, forsømmelser, tanker og holdninger. Men finnes det noen synder Gud ikke kan tilgi? Var det noen synd Jesus slapp å dø for på korset? Nei, han ble straffet for absolutt all synd. Også for vantro, tvil og frafall.

Fra Guds side er døren derfor alltid åpen om noen vender om til ham. Det gjelder også dem som før trodde, men som falt fra.

Derfor står det uttrykkelig i Bibelen: «Vend tilbake, Israel, du frafalne, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede. For jeg er nådig, sier Herren», (Jer 3,12).

Spotte Den hellig ånd

Men sa ikke Jesus at den som spotter Den hellige ånd aldri skal få tilgivelse (Mark 3,29)? Jo, men legg merke til hvordan verset etterpå forklarer det: «For de hadde sagt: ‘Han er besatt av en uren ånd!’»

Den som mener at Jesus ikke er Guds sønn, frelseren, men tvert imot Satans agent, får ikke tilgivelse. Ikke uten at han vender om, slik Saul (=Paulus) gjorde.

Det er ikke fra Guds side døren er stengt. Men fra menneskets side er døren til Gud lukket hardt igjen så lenge de mener at Jesus er Satans allierte.

På tross av ditt frafall

Den hellige ånd sier at Jesus er Kristus. Sier vi noe annet, så motsier vi Ånden. Men hvis vi blir enige med Ånden om hvem Jesus er og vender om, så er Guds dør åpen. Helt sikkert.

Derfor kan du være helt sikker på at Gud tar imot deg også, trass i frafallet du hadde. Og treffer du andre i samme situasjon, så gi dem Guds løfte gjennom Jeremia: «Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall» (Jer 3,22).

Et lengre svar finner du ved å klikke på denne linken: Bøe: Spott mot Ånden.

Pixabay

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under iLivet og Spørsmål og Svar.

Denne saken ble først publisert 10/11/2016.