Ekteskap og kjærlighet

Ekteskap og kjærlighet

Guds ord om ekteskapet er viktigere enn hva mennesker sier.

Sex og sånt

Arne Helge Teigen jobber påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen»På sporet av sannhet«.

Mange tenker atkjærlighet forutsetter frihet. Skal man bli i stand til å elske et menneske av motsatt kjønn slik det bør elskes, må man samtidig være fri i forhold til dette mennesket.

Mange velger derfor en samlivsform som gir minst mulig forpliktelser. En tenker at kjærligheten kun kan blomstre og utvikle seg, dersom man innrømmer hverandre full frihet. Og med frihet menes rett til å trekke seg fra forholdet når en finner det for godt.

Frihet i form av uforpliktethet skaper angst og usikkerhet

I Bibelen finner  man en helt annen oppfatning av kjærligheten. Her er forutsetningen at sann kjærlighet bare kan utvikles dersom mann og kvinne binder seg til hverandre, og blir avhengige av hverandre. Kjærligheten er en skjør ting. Uten den trygghet som skapes ved at man binder seg til hverandre, kan den ikke overleve. Frihet i form av uforpliktethet skaper angst og usikkerhet. Det virker drepende på kjærligheten.

Ifølge Bibelen er ekteskapet innstiftet av Gud allerede før syndefallet. 1 Mos 2,22–24. Det er gitt som en ordning der kjærligheten mellom mann og kvinne kan utfoldes i trygghet og gjensidig forpliktelse. Bibelen forutsetter også at ekteskapsinngåelsen er et offentlig anliggende. Det skal derfor bygge på et livslangt og juridisk bindende løfte om gjensidig troskap og kjærlighetmellom en mann og en kvinne.

De toneangivende postmoderne  filosofer legger grunnlag for en tenkning som uthuler ekteskapet. Et eksempel her er Michel Foucault (1926–1984). Foucault mener at begreper som «mann» og «kvinne» er språklige konstruksjoner som ikke eksisterer i virkeligheten. Den tenkningen om forholdet mellom språk og virkelighet som da kommer til uttrykk, nødvendiggjør et bibelsk alternativ.

Ordene om ekteskapet er også løfter

Bibelens tale om  skapelsen gir visse fundamentale forutsetninger for å forstå forholdet mellom ord og virkelighet rett. Ifølge skapelsesberetningen skapte Gud ved ord. Ved ord skilte han mellom lys og mørke, Himmel og jord, vann og tørt land, havet og dets dyreliv. Til sist skapte han mennesket ogkaltedemmannog kvinne,fordi han hadde skapt dem som forskjellige kjønn (1 Mos 1,3ff). Dette viser at det er samsvar mellom Gudsordet og den skapte virkelighet. Ordet går forut for skapelsen. Det skapte blir så til, i samsvar med ordet. Deretter konstaterer Gud at det han har skapt er i samsvar med hans ord.

Det forholdet mellom  språk og virkelighet som her er antydet, er grunnleggende for vår forståelse av hva et menneske er, hva mann og kvinne er, og hva ekteskap og familie er.

Ordene om ekteskapet er ikke bare konstaterende. De er også løfter. Den som innretter seg etter disse ordene vil merke noe av ordets kraft. Ordet forutsetter gjensidig trofasthet og forpliktelse – og i det forholdet utvikles kjærligheten.

Foto: giena.lt på flickr.com/a>