5 grunner til at Jesus bosatte seg midt iblant hedningene i Kapernaum

5 grunner til at Jesus bosatte seg midt iblant hedningene i Kapernaum

Matteus skriver at Jesus bosatte seg ved sjøen i Kapernaum. Hæ? Bodde Jesus et sted? Og hvorfor akkurat den byen?

Kapernaum

Byen som Jesus bosatte seg i, og stedet der mange av evangelienes mest kjente mirakler fant sted. På Jesu tid var det en by på et par tusen innbyggere.

For en stund siden oppdaget jeg noe jeg aldri har tenk på før; at Jesus bosatte seg et sted. I Matteus 4,12-17 leser vi at Jesus bosatte seg i Kapernaum.

Denne lille fiskerlandsbyen på nordvest-siden av Gennesaretssjøen, med et par tusen innbyggere, var med andre ord på et tidspunkt verdenshistoriens midtpunkt.

La oss se litt nærmere på noen grunner til at Jesus bosatte seg akkurat i denne byen.

1. Personlige årsaker

Det er to personlige grunner til at Jesus flyttet fra Nasaret til Kapernaum. Det første er at Jesus hadde fått høre at døperen Johannes hadde blitt fengslet (Matt 4,12).

Den andre grunnen er at etter Jesus talte i synagogen i Nasaret ble alle så rasende at de prøvde å drive ham utfor en skrent (Luk 4,28-31). Jesus hadde jo sagt at «Ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt.».

2. Det var profetert i Det gamle testamentet

I Jesaja kapittel 9,1-7 leser vi en profeti om at det i fremtiden skal skje noe i Sebulons og Naftalis land, i området der Kapernaum ligger. Der skal det stråle fram et stort lys for folket som vandrer i mørket og bor i dødsskyggens land. Det er dette Matteus nå mener blir oppfylt.

3. Jesus bodde blant folkeslagene

Trolig det viktigste i denne profetien er at Jesus skal komme til «hedningens Galilea». Med andre ord bosatte Jesus seg i et område med mange ulike folkeslag. Det var ikke bare jøder der, men folk fra mange forskjellige steder, språk og kulturer.

En av grunnene til det er at byen ligger strategisk til som en del av den gamle handelsruten «Via Maris» som sammenbandt Egypt, Israelskysten og Damaskus i Syria. Det var med andre ord en kontinuerlig gjennomstrøm av mennesker i Kapernaum. En genial måte å få spredt budskapet sitt på, spør du meg.

Misjonstanken startet altså ikke da Jesus ga den velkjente misjonsbefalingen. Vi ser den gjennom hele Det gamle testamentet, og Jesus viser det helt konkret i sitt eget liv med hvor han bosatte seg. Han bodde blant menneskene han ønsket å nå med evangeliet.

4. Jesus kalte menneskefiskende disipler

Det var i Kapernaum Jesus kalte sine første disipler; Simon og Andreas. De var fiskere, men Jesus sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!».

Jesus kalte også to andre brødre der, Jakob og Johannes, som også forlot både båten og faren, og fulgte Jesus. Hvis det var noen som kunne stå på for å fiske mennesker, burde det være gode fiskere fra fiskerlandsbyen Kapernaum.

Jesus kalte også tolleren Matteus mens han satt på tollboden i Kapernaum.

5. Store mirakler skjedde i denne byen

Kapernaum var også byen det skjedde flest mirakler. Her er noen eksempler:

  • Den mirakuløse fiskefangsten (Luk 5,1-11)
  • Peters svigermor ble helbredet (Matt 8,14-17)
  • Den lamme mannen som ble firt ned fra taket (Mark 2,1-12)
  • Kvinnen med blødninger i tolv år ble frisk (Mark 5,25-34)
  • Jesus reiste Jairus´ datter til liv (Luk 8,40-56)
  • To blinde fikk synet igjen (Matt 9,27-31)
  • Jesus drev ut en ond ånd (Lukas 4,31-37)
  • Mannen med vissen hånd ble helbredet (Lukas 6,6-11)
  • Peter fant en sølvmynt i en fisk (Matteus 17,24-27)

Likevel kommer også Jesus med noen refsende ord til de byene hvor han hadde gjort de mektige gjerningene sine, fordi de ikke hadde vendt om.

Det er med andre ord ikke bare positive ord Jesus bruker om sitt bosted: «Og du, Kapernaum – skal du bli opphøyd til hjemmelen? Nei, til dødsriket skal du støtes ned!» (Matt, 11,23).

WWJL – Where Would Jesus Live?

Basert på det vi nå vet; hvor tror du Jesus hadde bodd om han skulle bo i Norge? La meg gi et forslag.

Selv om det står at Jesus bosatte seg ved sjøen, kan det være litt misvisende. For Gennesaretsjøen er ikke hav, men Israels største innsjø. Kanskje Jesus ville ha bosatt seg ved Norges største innsjø, Mjøsa?

Før det ble hetende Innlandet, var fylket inndelt i Oppland og Hedmark. Det siste minner jo litt om hedningemarken med få kristne, og vi har jo nå lært at Jesus bodde blant hedningene i Galilea.

Kanskje Jesus dermed ville bosatt seg på riktig side av Mjøsa, i Hamar eller Brumunddal? (Nå er nok jeg litt inhabil, ettersom jeg er herfra selv. Så ta det med en klype salt 🧂😅)

Hvorfor bor du der du bor?

Uansett, jeg tror at Jesus bodde i Kapernaum av en grunn. Så hva med deg? Hvorfor bor du der du bor? Kanskje du til og med kunne tenkt litt strategisk, som Jesus, og bosette deg et sted der du møter mennesker fra ulike folkeslag som trenger Jesus? Eller i et lokalsamfunn der få kjenner Jesus?

Helt til slutt vil jeg hilse med siste vers i salmen «Dine løfter er mange, din trofasthet stor»:

Lær oss elske hverandre, og se hva det er
Du har ment med at vi bor der vi bor!
Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær,
La ditt ord nå ut til hele vår jord!

Lightstock / On the Road

Kapernaum

Byen som Jesus bosatte seg i, og stedet der mange av evangelienes mest kjente mirakler fant sted. På Jesu tid var det en by på et par tusen innbyggere.