Våre og Guds løfter

Våre og Guds løfter

Gud har gitt oss mange løfter gjennom hele Bibelen og i motsetning til oss, holder Han alle sine løfter.

Andakt

Eirik Brekke Hauge (20 år) kommer fra Karmøy, og studerer Fysikk, astronomi og meteorologi vedUniversitetet i Oslo. Han er forlovet med Grete, og gifter seg med henne i sommer.

«Nytt år, nye muligheter» sier vi, og med det kommer nyttårsforsettene. Mange har forsett om å trene, noen skal forbedre karakterer og andre vil bli en bedre venn. Alt dette er godt.

Det hviler noe  fint over nyttårsforsett. Det er, mer eller mindre seriøse, løfter vi gir oss selv og andre i forsøk på å bli bedre mennesker.

Den som er tro i smått, er også tro i stort

Gjennom hele livet  lærer vi om løfter. Fra vi er barn og våre foreldre lover oss lørdagsgodt, frem til vi dør og våre sister løfter gis gjennom et testamente, er løfter en stor del av våre liv.

Når du gir et løfte settes tilliten den andre personen har til deg på prøve, og lønnen er enten mer tillit eller et sår. Selv prøver jeg å leve etter «Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.» (Lukas 16,10) ved å være til å stole på i både små og store løfter.

Dessverre er vi mennesker og det er ikke alltid våre løfter holder mål

I 2009 fikk Obama Nobels Fredspris og begrunnelsen var:

«Han får prisen  for sine visjoner, og sitt arbeid for en verden uten atomvåpen.»

Obama ble sett på som en visjonær og fikk en fredspris for sine løfter. Dessverre er vi mennesker og det er ikke alltid våre løfter holder mål. Selv om Obama har gjort mye bra, fortjente han kanskje ikke en fredspris.

Heldigvis er ikke Guds løfter bare i fortiden

Selv om jeg  har satt det som mål å være tro i både stort og smått, skjer det litt for ofte at jeg svikter og det er ikke alltid vi holder våre nyttårsforsett.

«Dine løfter er mange, din trofasthet stor, Vi vil takke, vi vil lovprise deg» synger vi i Sigurd Lundes salme. Og det med god grunn. Gud har gitt oss mange løfter gjennom hele Bibelen og i motsetning til oss, holder Han allesine løfter.

Nå har vi nettopp feiret jul, og det på grunn av at Gud holdt sitt løfte til oss og sendte sin egen Sønn som frelser. Heldigvis er ikke Guds løfter bare i fortiden og vi kristne kan se frem til at Han skal holde dette løftet:

«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.”
(Johannes’ Åpenbaring 21,3-4)