Skattejakt

Skattejakt

Det er nesten å umulig å forstå at vi skal være satt bare litt lavere enn Gud selv. At en som skaper himmelen med bare fingrene, vil ha noe med meg å gjøre.

 
Har du noen  gang brukt tid i Salmenes bok? Kanskje du er som meg og er ikke så flink til å lete i Salmene etter skatter?

Det var ikke  før skolearbeidet tvang meg, at min skattejakt i Salmene begynte. Og det var først da jeg så hvor mye flott som står der. Kanskje er det særlig noen av Davids ærlige salmer som du liker best, både de der han klager til Gud og de der han er lovsynger Gud. Eller kanskje du finner et enkelt favorittvers som jeg tidligere har skrevet om.

Det var ikke før skolearbeidet tvang meg, at min skattejakt i Salmene begynte

Det kan også  hende at du her finner vers eller hele salmer som er med å sier noe om Gud som du trenger å høre. Og det er det jeg fant når jeg jobbet med Salme 8. Det er ikke alt i denne salmen av David som vi skal bruke mye tid på. Men det noen steder jeg synes er ekstra intressante denne gang. Og det er da særlig vers 4 til 7 som jeg vil ta frem.

Når jeg ser  din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?
Du satte ham lite lavere enn Gud
og kronet ham med herlighet og ære
Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter.

Det er nesten som som han sier at Gud trengte ikke engang bruke all sin makt på å skapelsen

I disse versene  finner vi mye om Gud og hans forhold til oss. David begynner med å vise til hvor stor Gud er som har skapt alt, og det bare med fingrene! Det er nesten som som han sier at Gud trengte ikke engang bruke all sin makt på å skapelsen. Det understreker bare bildet David hadde av Gud som Den Allmektige.

Og i neste  linje vi ser den enorme kontrasten vi mennesker er i forhold til denne allmektige skaper av alt. Hvorfor bry Gud seg i det hele tatt om oss, vi som er som støv for han? Jeg tror ikke det som kommer videre er svaret på hvorfor Gud bryr seg om oss. Jeg tror det er David som forsetter å undre seg over det gjør Gud for menneskene. Han bryr seg ikke bare om oss, men han gjorde oss til konger over jorden. Han satte mennesket til å være det ypperste av hans skapninger på jorden. Les mer om det her.

Han satte mennesket til å være det ypperste av hans skapninger på jorden

Disse to sidene ved Guds forhold til mennesket er noe jeg stadig kommer tilbake til og undres over. Og det kan se ut som David jobbet med den samme spenning. Hvordan kan det ha seg at Gud er elsker oss når han er så uendelig mektig og vi så svake? Det er nesten å umulig å forstå at vi skal være satt bare litt lavere enn Gud selv. At en som skaper himmelen med bare fingrene, vil ha noe med meg å gjøre. Om vi ikke kan kalle det for kjærlighet, så vet ikke jeg.

Bønn:

Gud, la oss se din storhet i skaperverket og alt rundt oss. La oss skjønne hvor høyt du elsker oss, vi som er støv. La oss fortelle andre om din storhet og det har gjort for oss.

Kanskje dette ikke  er noe som taler veldig til deg, men jeg tror det finnes noe for enhver smak i Salmenes Bok. Og min oppfordring er å lete. Kanskje kan du også finne en skatt der.

Ill.foto:  davedehetre on flickr