Mission possible

Mission possible

Kallet til misjon er det siste Jesus befalte oss. Dersom vi hver dag lever nær Gud og legger dagen i Hans hender, vil Han lede oss. For vi kan ikke å gå i egen kraft.

Andakt

Denne andakten er skrevet av Fredrik Eriksen Sævik. Han kommer fra Ålesund, er 23 år og studerer medisin i Bergen.

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navnog lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,18-20)

La din vilje skje, sa hun og ble totalt avhengig av Ham

Som kristne er  vi kalt til å forkynne det gode budskap for alle folkeslag og tungemål. Oppdraget gjelder ikke bare de som får et spesielt kall fra Gud, men alle som har Jesus som Herre og Frelser. Vårt kall står i misjonsbefalingen. Uansett hvor vi er, kan Gud bruke oss om vi er villige. Han trenger oss på arbeidsplassen, studiestedet og hos folkeslag som aldri har hørt om Jesus.

Men vi kan ikke å gå i egen kraft. Dersom vi hver dag lever nær Gud og legger dagen i Hans hender, vil Han lede oss. Marie Monsen var veldig syk den første tiden i Kina, og lurte på om Gud hadde kalt henne bare for å dø i dette landet. Gjennom åndelig kamp og bønn fikk hun legge alt i Guds hender. «La din vilje skje», sa hun og ble totalt avhengig av Ham. Fra denne dagen visste hun at kallet var bare av nåde, og da fikk Han også bruke henne i store vekkelser i Kina.

Kallet til misjon er det siste Jesus befalte oss

«Hold dere nær  til Gud, så vil han holde seg nær til dere», står det i Jak 4,8. I stedet for å tenke hvor langt bort vi kan komme fra Gud og likevel være innenfor hans nåde, må fokuset vårt være hvor nær vi kan være Ham. På denne måten unngår vi lunkenhet, som det advares sterkt i mot i Åpenbaringen 3,16.

Kallet til misjon er det siste Jesus befalte oss. Om vi elsker Gud og våre medmennesker, går vi ut og gjør Hans navn kjent, for alle trenger Frelseren! Er vi villig til dette?