Boblesprekking: Vedtatt

Boblesprekking: Vedtatt

Jeg var på NLM Ungs landsmøte i helga. Jeg likte det jeg hørte.

Leder

Ukas leder er skrevet av Narve Jonas Nystøyl. Han er webredaktør for nlm.no og journalist i Utsyn og iTro.

NLM Ung, som iTro er en del av, hadde sitt første ordinære landsmøte i Oslo i helgen. Det var spennende, og proppet av engasjement og misjonsfokus.

Det var mye  snakk om at vi er kalt til å gå, på Jesu ord, med Jesu kjærlighet. At vi må arbeide for å nå nye, og oppmuntre hverandre til å bli mer engasjert – og mer aktive – i misjonsarbeid.

Vi kan være vitner der vi er, og vi kan flytte til nye steder fordi det ikke finnes kristne der. Enten det betyr andre steder i Norge, eller i resten av verden. For begge deler er like viktig.

Men det kanskje  mest spennende, syntes jeg, var fokuset på samarbeid.

Konkurranse er ikke kjærlighet

For mange steder i Norge drives det allerede flott arbeid rettet mot ungdom. Det å fortelle om Jesus, og vise hans kjærlighet, er ikke en konkurranse. Konkurranse er ikke kjærlighet. Vi trenger ikke å utkonkurrere andre som viser kjærlighet i lokalsamfunnet.

For det er jo ikke budskapet om NLM Ung vi er kalt til å nå mennesker med. Det er budskapet om Jesus.

Noen ganger kan  kristne (og andre) organisasjoner bli veldig opptatt av å se vekst i arbeidet sitt – vekst i antall medlemmer, og vekst i inntekter. Men NLMs motto er ”Verden for Kristus” – og det er jo det som er poenget. Ikke ”Verden for oss”.

Det er ikke vekst i arbeidet vårt vi bør trakte etter, det er å få se vekst i mennesker – åndelig vekst. Og at vi kan få vokse selv også, i kjærlighet – til menneskene vi møter.

Samarbeide med andre for å oppnå det viktigste

Derfor var det  så flott å se at så mange på landsmøtet til NLM Ung ville ha fokus på å samarbeide med andre for å oppnå det viktigste, nemlig at flere skal få høre at de er elsket. Av Jesus. Og av oss.

Landsmøtet vedtok til og med en resolusjon som blant annet slo fast nettopp det. At NLM Ung skal jobbe for å samarbeide med Den norske kirke og andre kristne organisasjoner når det kan være nyttig for å nå det målet.

Det handler ikke  om oss. Det handler om Jesus, og om dem han elsker (det vil si alle). Noen ganger kan man bli litt blind i sin egen lille boble. Men nå har landsmøtet til NLM Ung bestemt at den bobla skal sprekkes. Og så er det opp til oss å gjøre det, og passe på at det blir gjort.

Foto: Narve Jonas Nystøyl