Lykke

Lykke

– I selvrealiseringens tidsalder

I det nyttårsrakettene lyste opp himmelen rundt meg for ei ukes tid siden, kom jeg til å tenke på pastordattera Katy Hudson. I 2001 ga hun ut et lovsangsalbum. Nesten ti år seinere ga Katy ut albumet Teenage Dream, gjennom artistnavnet Katy Perry…

Egentlig var det  låten Firework fra Teenage Dream jeg tenkte på, der jeg så nattehimmelen eksplodere i farger og sprak. Kul sang!

”You´re original, cannot be replaced” – Firework

Firework er en sang om håp. Ord om håp til den som føler seg verdiløs, til den som føler livet er uten mål og mening, til den som holder på å gi opp og den som har gjort det. Ingen skal måtte kjenne på at en bare tar opp plass. Motgang, livets stormer og stengte dører skal ikke få hindre livslykken. Etter stormen kommer regnbuen. Stengte dører kan åpnes. Budskapet er gjennomgående: ”du er verdifull, det fins håp.”

Det er jo en fin tanke, men stemmer det med virkeligheten?

«There´s a spark  in you – you just gotta ignite the light and let it shine”
– Firework

Det er en gnist i deg. Du må bare tenne lyset og la det skinne. Det fins en iboende magi/kraft/energi i deg, som bare venter på å bli forløst ved at du gjør det du aller helst vil. Det er håpsbudskapet Katy Perry forkynner til den fortvilte.
Det er jo en fin tanke, men stemmer det med virkeligheten? Er det sant?

Budskapet er ikke unikt for tiden vi lever i. Ukeblad, aviser, filmer og TV-serier forteller ofte det samme. Kanskje lever vi i ”selvrealiseringens tidsalder”, hvor lykke i stor grad avhenger av oppfyllelsen av egne (egoistiske?) ønsker.

Julaften for 2000 år siden eksploderte nattehimmelen utenfor Betlehem i skinnende lys og jubel

Jesus gir oss  hint om noe annet i Bergprekenen, der han kaller den lykkelige ”salig” og med det løfter lykke til et himmelhøyt nivå. Julaften for 2000 år siden eksploderte nattehimmelen utenfor Betlehem i skinnende lys og jubel. Guds herlighet lyste og engelen forkynte:

”Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren…Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» (Luk 2:10-11,13).

Bønn

Gud,
Takk at du kom,
Takk Jesus at du døde i vårt sted,
så vi ved deg kan bli salige.
Vær du vår lykke, nå og alltid.
Amen.

Vi er verdifulle for Gud. Det er sannelig håp. Evig lykke er å finne, ikke i oss selv, men i Han som ble født julenatt. Han er hele verdens håp, Jesus Kristus.

__________________________________________________________________