LEVENDE TRO: Slik skal dere be

LEVENDE TRO: Slik skal dere be

Dette er det femte av åtte bibelgruppeopplegg i serien "Bergprekenen".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Matteus 6,7-13 hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: Vår Far – Oslo Gospel Choir
 4. Les teksten under høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.

Vi kan be til Gud! Vi har fått en nær relasjon til ham i troen på Jesus.

Vårt største problem er at vi i utgangspunktet er født som syndere, som ikke kan ha noe med Gud å gjøre, men i troen på Jesus er vi frelst og har fått muligheten til å leve i et nært og tett forhold til Gud, han som har skapt oss og elsker oss.

Den nærheten ser vi for eksempel ved at vi kan be til ham og vite at han hører og bryr seg om oss.

Mellom deg og Gud

Hva er da bønn og hvordan skal vi be? Slike spørsmål er det helt naturlig at vi stiller. Når Jesus snakker om bønn, er han først opptatt av å forklare hva bønn ikke er.

Jesus sier at bønn ikke handler om å vise seg frem eller bruke mange ord. Det betyr ikke at vi ikke skal be foran andre, eller be lange bønner, men at bønn først og fremst handler om kommunikasjonen mellom deg og Gud.

I tillegg understreker Jesus en veldig viktig sannhet: Gud, vår Far, vet hva vi trenger før vi ber ham om det (v. 8). Så vi trenger ikke be for å fortelle Gud ting han ikke vet, men vi kan allikevel sette ord på alt vi tenker på til ham, og vite at han både vet, vil vite og bryr seg om det. Han ønsker at vi skal dele alt med ham i bønn.

«Slik skal dere be», sier Jesus, før han lærer disiplene Vår Far. Det betyr at denne bønnen er essensiell for oss. Samtidig betyr det ikke at å be fritt, be for andre bønneemner eller be for ting som opptar oss i hverdagen ikke er viktig, men at Vår Far lærer oss masse om hvem Gud er og hva han ønsker at vi skal være opptatt av.

Sannheter om Gud

Noe av det første vi kan legge merke til, er at bønnen er en bønn som viser oss sannheter om Gud og som handler om fellesskapet, mer enn om enkeltpersonen.

Tre sannheter om Gud er: La navnet ditt helliges, riket ditt komme og viljen din skje.

Vi blir minnet på hvor stor Gud er gjennom dette og hva alt handler om. Gud er hellig, hans rike kan komme til oss og hans vilje betyr noe for oss. Vårt liv og vår tro tar utgangspunkt i disse sannhetene, og at det er den allmektige Gud selv vi får be til.

Handler om oss

Videre handler bønnen om «oss». Du og jeg er en del av et større fellesskap av kristne, og sammen kan vi be Gud om å gi oss alt det vi trenger.

Vår Far dekker alle våre menneskelige behov: Vi ber for de materielle tingene – vårt daglige brød.

Vi ber for de åndelige behovene – tilgivelse for synd.  Og vi ber for de moralske behovene – hjelp til å leve midt i verden uten å bli fristet og om å bli frelst fra det onde.

Vår Far er så sentral og bør stå i sentrum for vårt bønneliv. Vi kan alltid be den, og det er godt å be den når vi vet at det er en bønn etter Guds vilje.

 

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva er bønn og hvorfor er det viktig for oss?
 3. Hva lærer denne bønnen oss om hvem Gud er?
 4. Vi skal ikke ramse opp ord (v. 7), men når vi har bedt Vår Far mange ganger, kan det føles som oppramsing, kan det ikke? Hvordan kan bønnen bli mer levende og ekte for oss?
 5. Hva er vårt daglige brød? Har du noen eksempler på hva det betyr at du kan be for i ditt liv?

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.