Levende Tro: RUT

Levende Tro: RUT

Dette er det sjette bibelgruppeopplegget i serien "Forbilder i GT".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover

«Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les Rut 1 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Stor er din trofasthet – Filadelfiakirken
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.

Fortellingen om Rut starter midt i en livskrise. Flyktningen Noomi hadde reist med mann og to sønner fra Israel til landet Moab. Nå hadde hun mistet både mannen og sønnene, og hun var i stor sorg. Hun vil reise tilbake til hjembyen Betlehem, og gir svigerdøtrene frihet til å bli igjen hos sine familier.

Et sterkt vitnesbyrd

Rut nekter å bli igjen, og gir et sterkt vitnesbyrd om hva livet sammen med Noomi og familien har betydd for henne: Hun har begynt å tro på deres Gud (v 16), og nå vil hun følge Noomi dit hun drar. De er to sårbare, sørgende kvinner, enker uten rettigheter, som kommer til Betlehem.

Videre i fortellingen gjør kvinnene drastiske valg, ved at Rut setter sitt eget rykte på spill. Noomi ber henne gå til Boas om natten, og heldigvis er utfallet at han oppfører seg anstendig og riktig. Slik skikken var på denne tiden, hadde slektninger mulighet til å arve en avdød manns eiendom, ved å ta til seg enken hans.

Gud styrer historien

Boas er nummer to i rekken av løsningsmenn for Rut, og han sørger for at hun får bli hans kone. Dermed snus livet opp ned igjen for Noomi og Rut. De som var fattige, sorgfulle enker, får nå et trygt liv, og Rut og Boas blir oldeforeldre til kong David.

Rut blir først og fremst et stort forbilde i trofasthet.

Så hvordan er Rut et forbilde på Jesus? Mens Aron hadde en tjeneste og oppgave som helt tydelig pekte frem mot Jesus, er det heller gode egenskaper hos Rut som viser oss hva Gud løfter opp som gode kvaliteter hos mennesker.

Fortellingen om Rut er et tydelig og sterkt vitnesbyrd om hvordan Gud holder sin hånd over hele historien som skrives gjennom menneskene vi møter.

Forbildet Boas

Rut blir først og fremst et stort forbilde i trofasthet. Hun hadde giftet seg inn i Noomis familie, og var dermed forpliktet til å bli hos henne. Selv om hun får muligheten til gå fra Noomi, velger hun å bli.

Å komme til Israel fra fiendelandet Moab, var nok ikke enkelt for Rut. Hun begrunner valget om å følge Noomi med at hun har lært å kjenne hennes Gud. Det gir Rut mot til å stå trofast ved henne og gå ut i det ukjente.

Rut, som selv kommer fra et annet folkeslag, skrives her inn i Guds frelseshistorie.

I fortellingen om Rut blir Boas et sterkt forbilde på hvem Jesus er. Han omtales som en løsningsmann, som blir redningen Rut trenger for å få et stabilt og trygt liv etter å ha blitt enke.

Tydelig frampek mot Jesus

Oppsummert går det an å si at en løsningsmann måtte ha disse kvalifikasjonene: Han måtte være en slektning. Han måtte være i stand til å løse henne ut, noe som betyr at han måtte ha økonomi til å betale for å kjøpe den avdødes jord, og ta til seg enken som sin egen kone. Han måtte være villig til å løse, ingen kunne tvinge ham. Og til sist måtte han selv være fri og uten gjeld.

Disse stikkordene – slektning, kunne løse, ville løse og gjeldfri – er tydelige frampek mot Løsningsmannen med stor L: Jesus. Det Jesus gjorde, var at han kom til jord for å redde oss mennesker. Vi hadde et enormt stort problem i synden som skilte oss fra Gud, og for at Jesus skulle kunne redde oss, måtte han ha alle disse kvalifikasjonene som Boas hadde.

Alle skal med

Fortellingen om Rut understreker også tydelig hvordan Gud ønsket å inkludere alle folkeslag i sin frelsesplan. Gjennom GT ser vi at historien handler om Guds folk, Israelsfolket, men når frelsen er et faktum, lærer Jesus oss at den gjelder for alle folk, i hele verden (Matt 28,18-20). Rut, som selv kommer fra et annet folkeslag, skrives her inn i Guds frelseshistorie. Hun blir oldemor til kong David, som er stamfar for Jesus.

Dermed får vi et frampek mot hva Guds frelsesplan en gang skal åpne opp for – at du og jeg ble inkludert.

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hvilke egenskaper ved Rut har du lyst til å ha mer av selv?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvilke egenskaper hos Boas ble forbilde på Jesus?
 4. Det ser ut som Noomi har vist Rut tydelig hvem Gud er gjennom at de har delt hverdagen sammen. Hvem kan du vise Jesus for i din hverdag?
 5. Etter at Rut har spurt Boas om han vil bli hennes løsningsmann, må hun vente (og vente) på en avklaring (Rut 3,16-18). Har du noen gang opplevd å vente på at Gud skal svare deg på noe? Hvordan var det?

Les gjerne Rut 1 – 4.

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover