LEVENDE TRO: I Jesus

LEVENDE TRO: I Jesus

Her finner du det siste av seks bibelgruppeopplegg i serien Jeg Er.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag.

 

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Joh 15,1-17 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: The well – Casting Crowns
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.

Noen av beskrivelsene Jesus har på seg selv, gir også muligheter til å beskrive oss mennesker. Han er verdens lys, og vi får vite at vi som kristne er lys i verden. Når Jesus beskriver seg selv som den gode gjeteren, er vi saueflokken som blir beskyttet av og får følge ham. I denne teksten er Jesus stammen på vintreet, og vi er greinene.

Kobla på Jesus

For at en grein skal få næring til å være levende, vokse og bære frukt, må den være kobla på stammen. Det holder ikke å være i nærheten av stammen eller beundre den på avstand. Greina må henge fast og slik skal vi være helt kobla på Jesus. Ved å leve tett på Jesus får vi næring til å leve, vokse og bære frukt – og det er vi kalt til, som kristne.

Hva betyr det i praksis å leve nær Jesus, som ei grein kobla på en stamme? Vi får leve livet vårt sammen med ham: Vi kan starte hver eneste dag i visshet om at vi er elska av Gud og frelst ved at vi tror på Jesus. Vi kan be, når som helst, hvor som helst og for hva som helst. Vi kan åpne Bibelen og fylle oss med sannhetene Gud gir oss, og ha tillit til at han vil prege oss og lede oss gjennom livet vårt.

Alt på en gang

Å leve nær Jesus, handler egentlig om alle Jeg er-ordene på en gang: Vi får mat for livet, mat som gjør oss mette og tilfredse. Vi får leve i lyset og gleden. Vi har en som passer på oss og som vi kan følge etter. Han er den sterkeste av alle, som har seiret over døden og alt det vonde, og han er den eneste sanne veien til Gud. I Jesus har vi alt dette, og det er ikke bare noe vi skal lære, men noe vi skal få leve i. For livet med Jesus handler om at vi får et nytt liv, et liv sammen med Gud selv. I troen på at vi er frelst av Jesus, med Den hellige ånd i oss, som veileder oss og hjelper oss til å leve nær Gud.

Gud forandrer oss

Bli i meg, så blir jeg i dere, sier Jesus i denne teksten. Vi skal søke ham, være kobla på ham og være trygge på at han alltid vil ha med oss å gjøre. Hvis vi ikke lever påkobla Jesus, vil greina visne og Gud vil ta den bort (v. 2 og 6). Det er alvoret Bibelen lærer oss. Å tro på Jesus er ikke bare noe vi kan si en gang, og så fortsette å leve som før. Etter vi har tatt imot Jesus, vil Den hellige ånd begynne sin jobb i oss og gradvis forandre oss slik at vi lever mer og mer etter Guds vilje.

Greina må ikke jobbe hardt for å være ei god grein, men når den får næring fra stammen, så skjer ting naturlig. Da vokser den og da vokser det fram frukt. Paulus snakker om hva som er de gode fruktene i et menneskes liv, frukten som vokser frem av at vi lever livet vårt i Jesus, eller i Ånden som han beskriver det (Gal 5,22-23). Disse fruktene klarer vi ikke prestere selv, men de vokser frem som et resultat av at vi har fått et nytt liv i Jesus. Og etter hvert som vi vokser, vil Gud se at vi er klare for å bære mer frukt. Det kan gjøre vondt når han renser oss (v. 2), men vi vet at det fører til vekst, både for oss og for Guds rike. Vår oppgave er å gå til Jesus og si: Her er jeg, hjelp meg å leve nær deg, tilgi meg alt jeg ikke får til, og gi meg frimodighet til å gå videre i livet sammen med deg. Så er det Guds oppgave å skape vekst og frukt i våre liv.

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det for deg at Jesus er det sanne vintre?
 3. Hvordan lever du nær Jesus i ditt liv?
 4. Har du opplevd å bli forandret av å leve nær Jesus? Del gjerne egne erfaringer eller vitnesbyrd du har hørt fra andre.
 5. Hvilke av åndens frukter, som står nevnt i Galaterbrevet 5,22-23, ønsker du deg mer av? Og hvordan kan du få det?

 

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få høstens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag.