LEVENDE TRO: Bønn er mektig

LEVENDE TRO: Bønn er mektig

Her finner du det siste av åtte bibelgruppeopplegg om Kolosserbrevet.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver helg.

  1. Takk og be for samlingen
  2. Les Kol 4,2-18 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
  3. Lytt til: La din vilje skje – KRIK
  4. Les teksten under, høyt i fellesskap
  5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
  6. Del bønneemner og be for hverandre

Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!

Har du hørt dette sitatet før? «Satan ler av vårt strev, håner vår visdom, men skjelver når vi ber.» Kan det være noe i det? Det handler ikke om at det er vi som gjør noe når vi ber, men om at det er Gud vil påkaller. Selveste Gud, den hellige, allmektige, verdens skaper, vil lytte til vår bønn. Den muligheten til å søke ham i bønn har vi fått gjennom å tro på Jesus. Og det gjør at djevelen skjelver, fordi når vi søker Gud i bønn er vi sammen med den sterkeste som finnes. Det er ikke uten grunn Paulus avslutter sitt brev til menigheten i Kolossæ med et så sterkt fokus på bønn. Han vet at det er makt i bønn og at store ting bare kan skje når det er Gud som sørger for det.

Be lenge – mye – alltid

Paulus lærer oss at bønn er noe vi skal være utholdende i, vi skal bruke mye tid i det og ikke slutte med det. Bønnene våre skal være rettet til Gud, og de skal preges av at vi takker ham. Han ber også om forbønn for noen konkrete bønneemner: Be om at Gud må gjøre det mulig for Paulus å forkynne evangeliet til andre, og be om at han må få tale slik han skal. De bønneemnene både utfordrer og inspirere meg.

Paulus sitt helt tydelige mål i livet er å fortelle andre om Jesus, og han er så opptatt av at enda flere må få høre. Jeg må spørre meg om jeg kjenner på den samme iveren. Og hvordan kan jeg få mer av den? Paulus gir meg faktisk et svar – jeg må legge det i Guds hender. Paulus går ikke i egen kraft når han forkynner evangeliet om Jesus. Han er avhengig av at Gud gjør det mulig for ham, gir han det han skal si og åpner dører for Ordet, som han kaller det.

Bønn gir nærhet til Gud

Det Gud kaller oss til er et nært fellesskap med ham. Bønnen er en helt unik gave til oss, der vi kan komme til Gud med alt som ligger oss på hjertet, der vi kan si takk til han for alt han har gitt oss, og der vi kan lytte til ham og hva han vil si oss. For mange blir bønn noe som vi bare får unna før vi sovner, for å kunne si check, har bedt i dag. Da tror jeg Paulus ord kan utfordre oss litt. Vær utholdende i bønn.

Bruk tid i bønn, mer tid enn du gjør nå. Prøv det ut! Vi vet at det er Gud selv vi bruker tid med i bønn, så det er egentlig rart at vi ikke lengter etter mer og mer tid sammen med ham. Kanskje handler det om at noen forsøker å holde oss borte fra tid i bønn. Les gjerne sitatet i starten en gang til.

Bønneforbildet Epafras

I vers 12 møter vi Epafras, som også ble nevnt i Kol 1,7. Vi vet ikke så mye om ham, men han er en i menigheten som bruker livet sitt i tjeneste for Gud. Epafras beskrives som en bønnekjempe, en som kjemper i bønn. Og han ber for menigheten han arbeider i, for menneskene han skal være en tjener for der.

Bønnen er at de kristne i Kolossæ må bli stående fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje. Med andre ord kan vi kanskje si: At de må bli frelst, bevart i troen og få se at Gud har en vilje og en hensikt med hvordan han vil at de skal leve. Og dette ber han så mye om, at Paulus kaller det å kjempe i bønn. Hvis bønn for andre er noe som er verdt å bruke så mye tid på – da har i alle fall jeg noe å lære av det.

Spørsmål til samtale

1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
2. Når, hvor og hvordan pleier du å be?
3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvis du skal fortelle noen som ikke er kristne hva det er å be, hvordan ville du gjort det?
4. Paulus lærer oss at misjon og bønn henger tett sammen. Tør du å be Gud om å åpne dører (v 3) slik at han kan bruke deg så andre får møte Jesus.
5. Bruk litt ekstra tid i bønn i dag – for eksempel ved å nevne alle takkeemner dere kommer på.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver helg.