Levende Tro Basic: VANSKELIG Å BEGRIPE

Levende Tro Basic: VANSKELIG Å BEGRIPE

Dette er det tredje bibelgruppeopplegget i serien «Jeg tror jeg tror». Hvem er Gud?

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

  1. Takk og be for samlingen.
  2. Les bibelteksten. Skriv gjerne ned det du lurer på mens du hører den lest.
  3. Les teksten under høyt i fellesskap.
  4. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
  5. Del bønneemner og be for hverandre.
  6. Repeter samlingen helt kort til slutt med punktene under «Hva kan vi lære»

Bibeltekstene:

«Jeg er Gud, Den veldige. Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd!» 1 Mos 17,1.

«Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem, han er trofast til evig tid.» Salme 146,6.

«For du, Herre, er god, du tilgir, du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg.» Sal 86,6.

Hvem er Gud?

Det aller viktigste i kristen tro er Gud. Hvis du tar Gud ut av Bibelen, eller ut av troen, da blir alt tomt for innhold. Hvem eller hva er Gud? Det er et stort spørsmål som vi må finne et svar på for å vite hva vi skal tro på. Samtidig er det vanskelig for hjernen vår å forstå hvordan det kan finnes noe utenfor oss selv som vi ikke kan se eller ta på.

Gud viser seg i skaperverket.

Hvor leter vi etter svarene om Gud i kristen tro? Det selvsagte svaret er: I Bibelen. Men Bibelen sier faktisk selv at vi kan finne spor av Gud andre steder også.

Har du sett opp på stjernehimmelen en mørk kveld? Eller kanskje du har lært om bittesmå atomer og molekyler inni deg i naturfagstimene? Det er lett å bli fasinert av det som er uforståelig stort og bittebittelite. Det kan jo umulig være tilfeldig!

Gud viser seg

Gud viser seg i skaperverket, skriver Paulus i Romerbrevet (1,19–20), og Gud viser seg i samvittigheten vår (Rom 2,14– 15). Dette betyr at vi mennesker finner ganske tydelige hint om at Gud finnes når vi ser på alt det vakre rundt oss og når vi kjenner i hjertet vårt at det fins noe rett og noe galt. I tillegg viser Gud seg for oss i Bibelen.

Der sier Gud: Jeg er den som har skapt verden, og jeg kom til jord for å frelse dere, i Jesus fra Nasaret – både Gud og menneske på en gang. Bibelen sier det faktisk akkurat sånn. Hvis du lurer på hvordan Gud er – se på Jesus: Han er den usynlige Guds bilde (Kol 1,15).

Det betyr at Gud viser seg fram for oss i Jesus. Derfor er det beste svaret på spørsmålet om hvem og hvordan Gud er: Se på Jesus, les om hans oppførsel og liv, så får du svar.

Samtidig sier Bibelen enda mer om Gud, og noe føles som det er helt utenfor vår fatteevne. Vi spør: Når og hvordan ble du til Gud? Det er naturlig for oss å tenke at alt må ha blitt til en gang. Gud svarer: Jeg har alltid vært, jeg er evig. Vi spør: Hvordan ser du ut Gud? Det er naturlig for oss å tenke at alt må ha et fysisk utseende. Gud svarer: Dere kan ikke komme nær meg og se meg.

Moses møtte meg i en brennende tornebusk og jeg viste meg for Israelsfolket som en ildsøyle og en stor sky, men ingen har noen gang sett meg fullt ut slik jeg er. Jeg har bare åpenbart meg synlig som mennesket Jesus. Selv om Gud er vanskelig å definere og putte i en boks, finnes det allikevel noen konkrete måter å beskrive hvordan han er på.

Gud er…

Vi kan for eksempel si at Gud er allmektig, kjærlig og hellig. At Gud er allmektig betyr at han er den største av alle. Han har all makt i himmel og på jord (Matt 28,18) – fordi han har skapt jorden og alt som finnes på den.

Hva tenker du om at Gud vet bedre enn deg?

Han er sjefen over alle ting, og han har rett til å være det fordi det er han som har skapt og designet alt. At Gud er allmektig betyr at han er større enn deg og meg. Det betyr også at han vet bedre enn oss hva som er bra for oss. Det kan vi mennesker noen ganger tenke er vanskelig å ville si oss enige i. Vi liker godt å vite best selv. Hva tenker du om at Gud vet bedre enn deg?

At Gud er kjærlig er verdens beste nyheter. Han som har skapt oss, elsker oss!

Gud skapte hele verden slik han ville ha den, og han skapte oss mennesker til å være sammen med ham i et nært, kjærlig fellesskap. Gud elsker oss, og elsker å være sammen med oss. Derfor redder han oss også fra synden som skiller oss fra ham. (Mer om det senere.) Hele Bibelen er en kjærlighetsfortelling fra start til slutt.

At Gud er hellig viser oss at det er stor forskjell på Gud og oss mennesker. Vi mennesker har evnen til å velge det vonde, såre og skade andre.

Slik er det fordi vi har blitt ødelagt av syndefallet. Gud, derimot, er perfekt! Gud er lys, og det finnes ikke mørke i ham (1 Joh 1,5). Det er gode nyheter, fordi det betyr at vi får det uendelig godt sammen med Gud. Samtidig er det et problem, fordi en hellig Gud ikke tåler synd.

Gud er hellig

Nå er vi inne på det store problemet som Gud har reddet oss fra. Jesus har gjort det slik at vi syndige mennesker tåler å komme nær den hellige Gud igjen. Gud er like hellig og perfekt som han alltid har vært, men vi mennesker har blitt forandret på grunn av Jesus. (Mer om det senere.)

Noen ting om hvem Gud er, lærer vi av å lese i Bibelen og få forklart hvordan han er. Mange ting kan vi også erfare gjennom å leve nær Gud, lese, be og lovsynge.

Når vi er ute kan vi verken se vinden eller solstrålene, men vi vet allikevel at de er der. På samme måte kan vi si det samme om Gud. Vi kan ikke se ham, men vi kan merke konsekvensene av at han finnes. Slik vi kjenner vinden i håret eller solstrålenes varme mot huden, slik kan vi også erfare Guds kjærlighet og nærvær når vi snakker til ham i bønn, lytter til ham gjennom Bibelens ord, eller kommer nær ham i lovsang.

Hvem er Gud? Kanskje begynner spørsmålet egentlig slik: Finnes det en Gud?

I kristen tro er svaret ja – vi tror det finnes en Gud. Mange kristne vil si: Vi finner ikke noe bedre svar enn at Gud må finnes. Derfor handler det om å finne ut hvem han er.

Det kan være vanskelig å begripe idéen om at det finnes en Gud. Spørsmålet til oss blir da: Betyr det at Gud ikke finnes? Eller betyr det at Gud er annerledes og større enn oss, og derfor vanskelig for oss å forstå helt og fullt? Hva tror du?

Spørsmål:

  1. Hva er det første du tenker på etter å ha lest dette?
  2. Hvordan vil du svare på spørsmålet med dine egne ord: Hvem er Gud?
  3. Hva slags forestilling har du om hvem Gud er fra før? Hvordan vil du beskrive ham?
  4. Tror du at alt vi tenker om Gud er helt riktig? Kanskje du kommer på noen eksempler på både riktige og gale eller upresise ting?

En bønn du kan be:

Kjære Gud. Noen ganger syns jeg det er helt sprøtt å tenke på hvem du er. Kan du vise meg hvem du er og hva det betyr for meg hvis du finnes? Amen.

Hva kan vi lære?

Hvem er Gud?

For å svare på det må vi gå til Bibelen. Der lærer vi blant annet at Gud alltid har eksistert, og at han er den som har skapt oss og alt vi ser rundt oss. Han er vanskelig å beskrive fullt ut, men er blant annet allmektig, kjærlig og hellig.

Det betyr at Gud er størst og vet best, at han elsker oss mennesker, og at han er perfekt og ikke tåler synd og ondskap. Bibelen sier også at Jesus viser oss hvem Gud er. Derfor er det beste svaret på hvem Gud er: Les om og bli kjent med Jesus, så får du svar.

Simon Berg

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.